Škola jedna radost

 

škola jedna radost, smysluplná škola

Výjezd žáků do Galerie GASK Kutná Hora

v pátek 22. 9. 2017, odjezd od školy v 9.30 hod. autobusem, návrat ve 13.00 hod. ke škole, jízdné 130 Kč a kapesné, vstup do galerie volný, pedagogický doprovod p. uč. Slauka

 

Výprava žáků na slavnost Garden Food Festival - oslava díkuvzdání

v pátek 22. 9. 2017, odchod od školy v 8.45 hod., návrat ve 12.30 hod. ke škole, vstupné 50 Kč

Střední zemědělská škola a Střední odborná škola Poděbrady

představení s Ivetou Duškovou: Škola Malého Stromu

 

Organizace školního roku ZDE


Nové rozvrhy na školní rok 2017/2018

jsou k nahlédnutí ZDE

 

Obědy

jídelní lístek ZDE

 

Hledáme nové kolegy a kolegyně

vyučující anglického jazyka a pracovníky v Dětském klubuDětské kluby - podpora rovných příležitostí rodičů

Na naší škole je realizován ve spolupráci se společností Erudis, o.p.s. projekt "Dětské kluby - podpora rovných příležitostí rodičů". Projekt je financován prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost (OPZ) z  Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.


Škola pro všechny: Inkluze jako cesta k efektivnímu vzdělávání všech žáků

Škola je zapojená do projektu Škola pro všechny: Inkluze jako cesta k efektivnímu vzdělávání všech žáků, reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000210 spolufinancovaného Evropskou unií.

Cílem projektu je zvyšování otevřenosti škol v oblasti inkluze. Projekt zlepšuje vzdělávací praxi formou zvyšování kompetencí škol a školských institucí v oblasti inkluzivního vzdělávání v rámci akce KLIMA. Projekt realizuje metodickou podporu pedagogických pracovníků při práci s heterogenní skupinou a navyšování odborných kapacit pro práci s žáky s potřebou podpůrných opatření a s marginalizovanými skupinami jako jsou Romové. Primárním nástrojem projektu jsou:

1. pilotní ověřování pozice Koordinátora inkluze ve školách.

2. zřízení funkcí školního asistenta, školního speciálního pedagoga a školního psychologa ve školách.

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni zajišťuje coby partner projektu metodické vedení školních asistentů (KA 05) na 15ti spolupracujících školách a vzdělávací akce pro rodiče a širší veřejnost na téma inkluzivní vzdělávání (KA 06).


Škola jedna radost

respektující model komunikace
zdravé prostředí
zdravé učení
otevřené partnerství
podpora nadaných žáků
podpora žáků s potřebou podpůrného opatření

 

DĚKUJEME ZA PODPORU

 

Institut pro podporu inovativního vzdělávání - provázení a mentorská podpora

Petr Stedina, Lucia Kondrátová - vývoj školního administrativního systému

P. C. projekty - realizace projektové dokumentace nové budovy školy

František Brož - realizace přípravného kurzu pro jednotné přijímací zkoušky

René Slauka - tvorba webových stránek školy

Lucie Slauková - podpora facebooku školy

Lesy Novák - dřevo, vánoční stromky

paní Hájková - pokladní služby