PŘIHLAŠTE SVÉ DĚTI NA LETNÍ TÁBORY 2021!

Aktuálně:

Stále máme volná místa na přírodovědném táboře.

I tento rok Základní škola JEDNA RADOST pořádá příměstské tábory pro malé nadšence!

Tábory jsou určeny pouze žákům 1. stupně a budou probíhat tradičně od pondělí do pátku v čase od 8,00 do 16,00 pod vedením zkušených lektorů. Maximální kapacita dětí na jeden tábor je 15. Zájemcům nad kapacitu bude nabídnuto místo náhradníka.

Tábory jsou určeny pouze žákům 1. stupně a probíhají tradičně od pondělí do pátku v čase od 8,00 do 16,00 pod vedením zkušených lektorů. Maximální kapacita dětí na jeden tábor je 15 na 1 lektora.

Tábory jsou primárně nabízeny našim žákům, účastnit se však mohou i žáci z blízkého okolí, pokud splní podmínky zapojení (jsou žáky 1. stupně a jejich rodiče žijící ve společné domácnosti mohou prokázat vazbu na trh práce v ČR).

V případě zájmu prosíme o vyplnění předběžné přihlášky: https://forms.gle/GGf7idqt3D99s3ML6

Všem přihlášeným již byly zaslány bližší informace k táborům a pokyny k vyplnění povinné projektové dokumentace.

Veškeré dokumenty jsou ke stažení ZDE.

1. běh v termínu: 19. – 23. 7. 2021
téma: Harry Potter (PT1)

čas: po – pá 8:00 – 16:00

věk: 1. stupeň ZŠ ( max.kapacita 15 dětí, s ohledem na aktuální stupeň PES).

cena: 1000,- Kč*

lektorka: Michaela Končelová (vychovatelka v DM, lektorka příměstských táborů a soukromá učitelka klavíru).

Pojďte se s námi ponořit do magického světa čar a kouzel v Bradavicích 🧙. Důležitá bude i samotná návštěva proslulé kouzelnické Příčné ulice. Bez pomůcek nemůžeme do Bradavic. V rámci tábora se naučíme spoustu zajímavostí z kouzelnického světa, vyzkoušíme sporty 🧹 a rozmanité hry. Čekají nás soutěže a samozřejmě koupání v jezeře, výlet parníkem nebo poděbradský vláček. Nebojte se, jezerní lidé s námi mají úmluvu a po dobu tábora se „přestěhují“ do jiné části jezera. Těšte se na týden plný zábavy a dobrodružství!

2. běh v termínu: 26. – 30. 7. 2021
(ve stejném termínu proběhnou 2 tábory s různým zaměřením současně)
téma: Pohybově – taneční tábor (PT2)

čas: po – pá 8:00 – 16:00

věk: 1. stupeň ZŠ ( max.kapacita 15 dětí, s ohledem na aktuální stupeň PES).

cena: 1000,- Kč*

lektorka: Hana Zubáková (profesionální tanečnice a choreografka, učitelka tance).

Každý den nás čeká společná rozcvička formou taneční jógy 🧘, kdy připravíme své tělo na celodenní tanec. Budeme řešit také správné držení těla a přiblížíme si správné pohybové vzorce pro zdravé tělíčko. Naučíme se taneční choreografii 💃, kterou vytvoříme společně na základě spolupráce a kreativity ve skupině. Budeme si hrát s hudbou a s rytmem, protože to k tanci neodmyslitelně patří. Pokud nám bude přát počasí, vyrazíme k jezeru, kde si vyzkoušíme tanec ve vodě 🌊. Na závěr každého dne se protáhneme a zregenerujeme tělo, aby bylo připravené na další protančený den.

téma: Sportovně – kreativní tábor (PT3)

čas: po – pá 8:00 – 16:00

věk: 1. stupeň ZŠ (max.kapacita 15 dětí, s ohledem na aktuální stupeň PES).

cena: 1000,- Kč*

lektorka: Jitka Zwienerová (studentka učitelství obor tělesná výchova a matematika na ZŠ, triatlonistka a vášnivá lyžařka).

Tábor je určený všem dětem, které se rády hýbou ⛹️ a zároveň si rády něco hezkého vytvoří 🖌️. Celý tábor je koncipovaný jako jedna velká dobrodružná cesta, na kterou se společně vydáme. V průběhu týdne si děti vyzkouší řadu sportovních aktivit od tradičních až po méně známé outdoorové aktivity. Svoji kreativní mysl děti zapojí především v době poledního klidu a při řešení nejrůznějších záhadných úkolů. Nebude chybět celodenní výlet po Poděbradech. Táborové aktivity a úkoly se budou v rámci 2. a 3. běhu lišit.

3. běh v termínu: 16. – 20. 8. 2021
(ve stejném termínu proběhnou 2 tábory s různým zaměřením současně)
téma: Sportovně – kreativní tábor (PT4)

čas: po – pá 8:00 – 16:00

věk: 1. stupeň ZŠ (max.kapacita 15 dětí, s ohledem na aktuální stupeň PES).

cena: 1000,-* Kč

lektorka: Jitka Zwienerová (studentka učitelství obor tělesná výchova a matematika na ZŠ, triatlonistka a vášnivá lyžařka).

Tábor je určený všem dětem, které se rády hýbou ⛹️ a zároveň si rády něco hezkého vytvoří 🖌️. Celý tábor je koncipovaný jako jedna velká dobrodružná cesta, na kterou se společně vydáme. V průběhu týdne si děti vyzkouší řadu sportovních aktivit od tradičních až po méně známé outdoorové aktivity. Svoji kreativní mysl děti zapojí především v době poledního klidu a při řešení nejrůznějších záhadných úkolů. Nebude chybět celodenní výlet po Poděbradech. Táborové aktivity a úkoly se budou v rámci 2. a 3. běhu lišit.

téma: Přírodovědný tábor (PT5)

čas: po – pá 8:00 – 16:00

věk: 1. stupeň ZŠ (max.kapacita 15 dětí, s ohledem na aktuální stupeň PES).

cena: 1000,- Kč*

lektorka: Bohdana Glierová (učitelka přírodovědných předmětů na EKO Gymnáziu a lektorka táborů s environmentální tématikou).

Přírodovědný badatelský tábor je určen každému, kdo má rád přírodu a rád odhaluje její tajemství. Odvážné badatele čekají převážně aktivity v přírodě. Do blízkého lužního lesa vyrazíme za bezobratlými živočichy 🐞, s pomocí aplikace PlantNet budeme určovat ☘️ rostliny, chybět nebude ani první poděbradský quest s názvem „Putování lužním lesem“, předpovídání počasí nebo práce s busolou. Ve školní minilaboratoři si každý vyrobí svůj termohrnek, budeme pozorovat rozmnožování kvasinek, provádět pokusy s řapíkatým celerem a pozorovat perloočky a buchanky pod mikroskopem 🔬. Na hřišti u školy si vyrobíme obří bubliny, zahrajeme si fotbal nebo vybíjenou, v tělocvičně vystavíme překážkovou dráhu. V případě nepříznivého počasí si zahrajeme deskové ekologické hry – Ekopolis, U jezera, Opuštěné pole a BEO. Bude-li slunečno 🌞, čeká nás koupačka na poděbradském jezeře. Na závěr tábora proběhne již tradiční boj o poklad.

* Táborový poplatek činí Kč 1000,- z toho Kč 500,- je spoluúčast rodičů na pokrytí způsobilých nákladů projektu a Kč 500,- je určeno na náklady, které nemohou být hrazeny z dotace OPZ jako stravování a pitný režim, cestovné na výletech a vstupy.

OBECNÉ INFORMACE

Místo táborů:

Základní škola a Střední škola JEDNA RADOST, Na Hrázi 742/64, Poděbrady

Kontaktní osoba:

Mgr. Tereza Wohlgemuthová

tel.: 736 620 125

email: tereza.wohlgemuthova@skola1radost.cz

Každý tábor začíná vždy v pondělí a končí v pátek. Po dohodě je možné využít jen některé dny, ale hradí se vždy plná cena uvedená u příměstského tábora.

Způsob úhrady:

bú FIO2901549390/2010 s.s. 40 + označení PT(1-5), jméno dítěte nebo hotově v kanceláři školy (po-čt)

Všem přihlášeným již byly zaslány bližší informace k táborům a pokyny k vyplnění povinné projektové dokumentace.

PRAKTICKÉ INFORMACE

Každý tábor začíná vždy v pondělí a končí v pátek.

Vybavení na tábor:
  • vhodné sportovní oblečení,
  • obuv a náhradní oblečení,
  • plavky, ručník a potřeby na koupání (mohou děti nechat ve škole na vysušení a použití pro další dny),
  • na výlety dejte dětem vhodnou obuv a oblečení dle počasí, batůžek, pití, mlsku,
  • kapesné maximálně ve výši 100 Kč.

 

– Nedoporučujeme dávat dětem s sebou mobilní telefony, nebo jiné drahé věci. Pokud je dítě přesto bude mít, organizátor nenese odpovědnost za jejich případné odcizení nebo poškození.

Účastník tábora je povinen řídit se pokyny vedoucích a provozním řádem Základní školy a Střední školy JEDNA RADOST Pňov – Předhradí. Nedodržování pokynů vedoucích, nadměrná neukázněnost dítěte a závažné podezření, že by dítě mohlo být nakaženo infekční chorobou a ohrožovat tak ostatní děti, může být po předchozím upozornění důvodem vyloučení z účasti na táboře.