PŘIHLAŠTE SVÉ DĚTI NA LETNÍ TÁBORY 2021!

Aktuálně:

Prodloužení termínu pro odevzdání přihlášek! Své děti můžete přihlašovat na tábory až do 30. dubna.

I tento rok Základní škola JEDNA RADOST pořádá příměstské tábory pro malé nadšence!
Tábory jsou určeny pouze žákům 1. stupně a budou probíhat tradičně od pondělí do pátku v čase od 8,00 do 16,00 pod vedením zkušených lektorů. Maximální kapacita dětí na jeden tábor je 15. Zájemcům nad kapacitu bude nabídnuto místo náhradníka.

Tábory jsou primárně nabízeny našim žákům, účastnit se však mohou i žáci z blízkého okolí, pokud splní podmínky zapojení (jsou žáky 1. stupně a jejich rodiče žijící ve společné domácnosti mohou prokázat vazbu na trh práce v ČR).

V případě zájmu prosíme o vyplnění předběžné přihlášky: https://forms.gle/GGf7idqt3D99s3ML6

Zájemcům (přihlášeným i náhradníkům) bude následně (po 31. 3. 2021) zaslána povinná dokumentace, bližší informace k táboru a také k platbě.

1. běh v termínu: 19. – 23. 7. 2021
téma: Harry Potter (PT1)

čas: po – pá 8:00 – 16:00

věk: 1. stupeň ZŠ ( max.kapacita 15 dětí, s ohledem na aktuální stupeň PES).

cena: 1000,- Kč*

lektorka: Michaela Končelová (vychovatelka v DM, lektorka příměstských táborů a soukromá učitelka klavíru).

2. běh v termínu: 26. – 30. 7. 2021
(ve stejném termínu proběhnou 2 tábory s různým zaměřením současně)
téma: Pohybově – taneční tábor (PT2)

čas: po – pá 8:00 – 16:00

věk: 1. stupeň ZŠ ( max.kapacita 15 dětí, s ohledem na aktuální stupeň PES).

cena: 1000,- Kč*

lektorka: Hana Zubáková (profesionální tanečnice a choreografka, učitelka tance).

téma: Sportovně – kreativní tábor (PT3)

čas: po – pá 8:00 – 16:00

věk: 1. stupeň ZŠ (max.kapacita 15 dětí, s ohledem na aktuální stupeň PES).

cena: 1000,- Kč*

lektorka: Jitka Zwienerová (studentka učitelství obor tělesná výchova a matematika na ZŠ, triatlonistka a vášnivá lyžařka).

3. běh v termínu: 16. – 20. 8. 2021
(ve stejném termínu proběhnou 2 tábory s různým zaměřením současně)
téma: Sportovně – kreativní tábor (PT4)

čas: po – pá 8:00 – 16:00

věk: 1. stupeň ZŠ (max.kapacita 15 dětí, s ohledem na aktuální stupeň PES).

cena: 1000,-* Kč

lektorka: Jitka Zwienerová (studentka učitelství obor tělesná výchova a matematika na ZŠ, triatlonistka a vášnivá lyžařka).

téma: Environmentální tábor (PT5)

čas: po – pá 8:00 – 16:00

věk: 1. stupeň ZŠ (max.kapacita 15 dětí, s ohledem na aktuální stupeň PES).

cena: 1000,- Kč*

lektorka: Bohdana Glierová (učitelka přírodovědných předmětů na EKO Gymnáziu a lektorka táborů s environmentální tématikou).

* Táborový poplatek činí Kč 1000,- z toho Kč 500,- je spoluúčast rodičů na pokrytí způsobilých nákladů projektu a Kč 500,- je určeno na náklady, které nemohou být hrazeny z dotace OPZ jako stravování a pitný režim, cestovné na výletech a vstupy.

OBECNÉ INFORMACE

Místo táborů:

Základní škola a Střední škola JEDNA RADOST, Na Hrázi 742/64, Poděbrady

Kontaktní osoba:

Mgr. Tereza Wohlgemuthová

tel.: 736 620 125

email: tereza.wohlgemuthova@skola1radost.cz

Každý tábor začíná vždy v pondělí a končí v pátek. Po dohodě je možné využít jen některé dny, ale hradí se vždy plná cena uvedená u příměstského tábora.

Způsob úhrady:

bú FIO2901549390/2010 s.s. 40 + označení PT(1-5), jméno dítěte nebo hotově v kanceláři školy (po-čt)

Termín uzavření přihlášek prodloužen do 30. 4. 2021! Poté vám zašleme povinnou dokumentaci (přihláška, smlouva, monitorovací list a potvrzení o vazbě na trh práce) a požádáme o uhrazení tábora.

PRAKTICKÉ INFORMACE

Každý tábor začíná vždy v pondělí a končí v pátek.

Vybavení na tábor:
  • vhodné sportovní oblečení,
  • obuv a náhradní oblečení,
  • plavky, ručník a potřeby na koupání (mohou děti nechat ve škole na vysušení a použití pro další dny),
  • na výlety dejte dětem vhodnou obuv a oblečení dle počasí, batůžek, pití, mlsku,
  • kapesné maximálně ve výši 100 Kč.

 

– Nedoporučujeme dávat dětem s sebou mobilní telefony, nebo jiné drahé věci. Pokud je dítě přesto bude mít, organizátor nenese odpovědnost za jejich případné odcizení nebo poškození.

Účastník tábora je povinen řídit se pokyny vedoucích a provozním řádem Základní školy a Střední školy JEDNA RADOST Pňov – Předhradí. Nedodržování pokynů vedoucích, nadměrná neukázněnost dítěte a závažné podezření, že by dítě mohlo být nakaženo infekční chorobou a ohrožovat tak ostatní děti, může být po předchozím upozornění důvodem vyloučení z účasti na táboře.