02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I

Vzdělávání SŠ JEDNA RADOST

CZ.02.02.XX/00/22_003/0004879
 
Oblast realizace: střední škola
Doba trvání: 1. 3. 2023 – 28. 2. 2025 (24 měsíců)
Výše grantu: 423 476 Kč
 

Hlavním cílem projektu jsou aktivity zaměřené na zvyšování kvality vzdělávání žáků, a to prostřednictvím dalšího vzdělávání a spoluprací (ne)pedaggogických pracovníků uvnitř i vně školy; začleňováním inovativních vzdělávání do výuky a vedle toho také podporou odborně zaměřených tématických a komunitních setkávání v rámci školy (rodiče, přátelé školy a veřejnost).

V průběhu dvou let dojde k následujícím aktivitám:

  • Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ s cílem podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání SŠ (včetně ostatních pracovníků ve vzdělávání) pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.
  • Spolupráce pracovníků ve vzdělávání SŠ (určeno pedagogickým pracovníkům) jehož cílem je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání SŠ (vyjma ostatních pracovníků ve vzdělávání) pomocí vzájemné spolupráce a sdílení zkušeností se zapojením lektora.
  • Inovativní vzdělávání žáků SŠ, jehož hlavním cílem je osobnostní a sociální rozvoj žáků SŠ a jejich podpora v rozvoji znalostí a dovedností s využitím inovativních forem výuky a vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií. 
  • Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v SŠ, která mají podpořit inkluzivní klima a komunitní charakter střední školy, poskytnout rodičům informace a prostor k diskuzi pro konkrétní témata, např. výuka ve škole, vzdělávací systém nebo modernizace středních škol. Setkání lze realizovat ve dvou variantách a) odborně téamatické setkávání rodičů nebo b) komunitní setkávání rodičů, přátel školy a veřejnosti. Setkávání se bude účastnit vždy externí odborník.