02_20_080 Šablony III

Personální, kolegiální podpora a podpora žáků v JEDNÉ RADOSTI

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022725

Projekt je volným pokračováním ukončeného projektu Šablony II, jeho hlavním cílem jsou aktivity zaměřené na zvyšování kvality vzdělávání žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta, doučování žáků ohrožených neúspěchem, realizace projektového dne a využití tandemové výuky.

V průběhu dvou let dojde k následujícím projektům:

  • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem.
  • Podpora žáků ohrožených školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování, vyrovnání se s důsledky distanční výuky během pandemie.
  • Realizace doučování po školní výuce pro 1.-3.ročník, 4.-6.ročník a 8.-9.ročník v předmětu český jazyk. Pro 1.-3.ročník se jedná i o základy angličtiny.
  • Za první pololetí školního roku 2021/2022 jsme realizovali 3 aktivity z celkových 8 a v dalším pololetí budeme pokračovat.

Tandemová výuka v ZŠ

  • Prohloubení spolupráci učitelů a zlepšení kvality výuky.
  • Rozvoj základních gramotností a klíčových kompetencí žáků.

Projektový den ve výuce

Realizace projektové výuky, která vede k rozvoji kompetencí žáků v oblastech:

  • polytechnické vzdělávání
  • environmentální vzdělávání
  • podpora podnikavosti, kreativity a logického myšlení
  • kariérové poradenství

Projektová výuka proběhne v rozsahu 4 vyučovacích hodin celkem třikrát.

Školní asistent

Poskytnutí dočasné personální podpory do kolektivu s minimálně třemi žáky, kteří potřebují podpůrná opatření prvního stupně podpory se speciálními vzdělávacími potřebami.