Zaměřujeme se na osobnostní rozvoj žáků a jejich spolupráci. Rozvíjíme jejich jazykový, rozumový a tvůrčí potenciál, umění učit se, pracovat s informacemi a vyznat se v dnešním i budoucím světě. Věříme, že cesta ke kvalitnímu vzdělávání vede přes podporu žáků, pedagogů, rodičů a místní komunity. Věříme, že je třeba školu trvale proměňovat, aby stačila měnícímu se světu.