Vzhledem k současné situaci stále není možné, aby zákonný zástupce vyzvedával ve školní výdejně oběd žákovi po dobu jeho nemoci. Naše školní výdejna vzhledem k mimořádným opatřením vlády nemá kapacitu ani možnosti po vstupu cizí osoby do prostor školní výdejny dezinfikovat celý prostor a zároveň včas obsloužit všechny naše strávníky, kteří už tak chodí na etapy, aby se nepotkávali.

Přihlašování a odhlašování obědů:
info@skola1radost.cz

tel.: 702 143 221,

vždy do 11:00 na následující denPřihláška ke stravování
Odhláška ze stravování
Platby:

Číslo účtu: 2901549390/2010

Specifický symbol: 06

Zpráva pro příjemce: Celé jméno žáka

Variabilní symbol žáka

Záloha:

1. stupeň 700 Kč měsíčně

2. stupeň 800 Kč měsíčně

Vždy se platí zálohově předem.

Cena jednoho oběda (včetně dovozu):

1.- 5. třída – 37 Kč

6.- 9. třída – 38 Kč

Lze platit i hotovostně v kanceláři školy – ale jen výjimečně po dohodě.

Připomínáme, že je povinnost zákonného zástupce, aby svému žákovi písemně odhlásil oběd na info@skola1radost.cz nebo sms na tel. 702 143 221. Škola automaticky objednává stravu pro všechny přihlášené žáky, tz. od 30.11. 2020 celý 1. stupeň + 9. třída a 8. třída, od 7.12. 2020 celý 1. stupeň + 9. třída a 7. třída a od 14.12. 2020 celý první stupeň + 9. třída a 6. třída.

V případě, že oběd písemně neodhlásíte, tento oběd propadá účtuje se jako odebraný v režimu 1. stupeň 37,- Kč /1 oběd a 2. stupeň  38,- Kč/ 1 oběd.

Obědy pro ZŠ a SŠ JEDNA RADOST připravuje školní jídelna Střední zemědělské školy v Poděbradech.
Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou 107/2008 o školním stravování Sb., která stanoví, za jakých podmínek se žáci v jídelně stravují. 
Ceny stravného se řídí rozpětím finančních normativů rovněž podle vyhlášky 107/2008 Sb., o školním stravování.