Logo EU - Operační program zaměstnanost
Operační program zaměstnanost (OPZ)
Dětský klub a příměstské tábory pro žáky 1. stupně při ZŠ Jedna radost
CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016393

Škola JEDNA RADOST získala finanční podporu v oblasti zaměřené na pomoc rodičům žáků z 1. stupně (pouze 1. – 5. třída) s cílem sladit pracovní život s rodičovskými povinnostmi, a to prostřednictvím zajištěním volnočasových aktivit mimo vyučování a o prázdninách. V průběhu příštích 28 měsíců budou na naší škole:

a) veden dětský klub (ranní a odpolední pobyt), který doplňuje služby školní družiny a bude k dispozici rodičům a jejich dětem ráno od 7,00 – 8,00 a odpoledne od 14,30 do 18,00 v týdnu od pondělí do pátku (vždy předchází či navazuje na školní družinu);

b) v průběhu jarních a letních prázdnin budou pořádány jednotýdenní příměstské tábory.

Aktivity jsou přednostně nabízeny rodičům našich žáků na 1. stupni, ale zapojit se mohou i rodiče z blízkého okolí. Důležitou podmínkou je u rodičů, žijících ve společné domácnosti s dítětem, vazba na trh práce v ČR (respektive jsou zaměstnaní, OSVČ, studují či absolvují rekvalifikační kurz, jsou evidováni na ÚP a aktivně si hledají práci), která se dokládá pomocí potvrzení.

Projekt je pokračováním obdobných projektů z posledních čtyř let, potrvá 29 měsíců (1. 8. 2020 – 31. 12. 2022) a účast v něm je pro rodiče zdarma.

Přihláška a další dokumenty zde