Personální obsazení

Ředitel školy

Mgr. Jindřich Monček

Zástupkyně ředitele školy

Mgr. Tereza Wohlgemuthová

Třídní učitelé:

1. – 3. ročník: Eliška Votavová, Monika Kršková, BcA. Pavel Heřmann

4. – 5. ročník: Mgr. Lenka Mončeková, Bc. Lucie Kubínová

6. – 9. ročník: Bc. Vladimír Privulovič, Bc. Kateřina Černá, Kamila Čáslavská, Mgr. Annamária Musílek 

1.ročník SŠ: Mgr. Jiří Klečák

2.ročník SŠ: Bc. Pavel Kudrna

Učitelé vzdělávacích oborů:

Český jazyk a literatura: Mgr. Ondřej Vojtíšek, Kamila Čáslavská,  Mgr. Lenka Mončeková, Mgr. Jiří Klečák, Eliška Votavová, Monika Kršková

Elementární čtení a psaní (1. ročník): Eliška Votavová

Dějepis, výchova k občanství: Mgr. Jiří Klečák, Kamila Čáslavská, Bc. Pavel Heřmann

Matematika: Ing. Iva Vokáčová, Bc. Pavel Kudrna, Bc. Kateřina Černá, Kamila Čáslavská,  BcA. Pavel Heřmann, Eliška Votavová

Anglický jazyk: Mgr. Tereza Wohlgemuthová, Michael Smith, Bc. Vladimír Privulovič, Bc. Lucie Kubínová

Ruský jazyk: Zdenka Posejpalová

Francouzský jazyk: Ing. Markéta Neyrinck Novotná

Přírodní vědy: Ing. Vokáčová Iva, Bc. Kateřina Černá, Mgr., Bc. Lenka Fuksová

Člověk a jeho svět: BcA. Pavel Heřmann, Eliška Votavová, Monika Kršková, Bc. Vladimír Privulović,

Informatika a mediální výchova: Kamila Čáslavská, Bc. Pavel Kudrna, Bc. Kateřina Černá, Bc. Vladimír Privulović, Mgr., Bc. Lenka Fuksová 

Výtvarná a hudební  výchova:  Bc. Vladimír Privulovič,  Mgr. Lenka Mončeková

Pracovní činnosti: BcA. Pavel Heřmann, Bc. Pavel Kudrna, Bc. Vladimír Privulovič

Tělesná výchova a výchova ke zdraví: Bc. Vladimír Privulovič, Bc. Lucie Kubínová, Bc. Kateřina Černá, Mgr. Bc. Lucie Fuksová 

Asistenti pedagoga, vychovatelé školní družiny:

Asistent pedagoga 6.–9. roč.: Bc. Pavla Krausová, Bc. Hana Kubínová, Pavla Homolková, Helena Vedralová

Asistent pedagoga pro žáky s potřebou podpory z důvodů soc. znev.: Bc. Lucie Kubínová

Vychovatelé ŠD: Libuše Rozlivková, Markéta Čulá

Školní poradenské pracoviště:

Speciální pedagog: Mgr. Annamária Musílek

Výchovná poradkyně: Kamila Čáslavská

Preventista rizikového chování: Bc. Lucie Kubínová

Podpora zavádění respektující komunikace, kontakt s rodiči, supervize pedagogického týmu: Mgr. Lenka Mončeková

Provozní zaměstnanci:

Kancelář školy: Anna Bárta, DiS., Lucie Pacltová

Školní výdejna, úklid: Helena Hrušková, 

Projektový management:

Mgr. Tereza Wohlgemutová

Organizace školního roku 2022/2023

Vyučování začíná: ve čtvrtek 1. září 2022.

Den české státnosti: středa 28. září 2022

Podzimní prázdniny: středa 26. – čtvrtek – 27. října 2022

Den vzniku samostatného československého státu: 28. října 2022

Den boje za svobodu a demokracii: čtvrtek 17. listopadu 2022

Den ředitelského volna: pátek 18. listopadu 2022

Den ředitelského volna: čtvrtek 22. prosince 2022

Vánoční prázdniny: pátek  23. prosince 2022 až pondělí 2. ledna 2023, vyučování začíná v úterý 3. ledna 2023

Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno: v úterý 31. ledna 2023.

Den ředitelského volna: čtvrtek 2. února 2023

Pololetní prázdniny: pátek 3. února 2023

Jarní prázdniny: 6. – 12. února 2023

Velikonoční prázdniny, Velký pátek a pondělí velikonoční: čtvrtek 6. dubna, pátek 7. dubna a pondělí 10. dubna 2023

Svátek práce: pondělí 1. května 2023

Den vítězství: pondělí 8. května 2023

Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno: ve středu 28. června 2023

Den ředitelského volna: čtvrtek 29. června a pátek 30. června 2023

Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne: v pondělí 4. září 2023.