Personální obsazení

Ředitel školy

Mgr. Jindřich Monček

Zástupkyně ředitele školy

Mgr. Tereza Wohlgemuthová

Třídní učitelé:

1. – 3. ročník: Eliška Votavová, Monika Kršková, BcA. Pavel Heřmann

4. – 5. ročník: Mgr. Klára Bulušková, Mgr. Lenka Mončeková

6. – 9. ročník: Mgr. Miroslava Homolová, Bc. Vladimír Privulović, Bc. Kateřina Černá, Kamila Čáslavská 

1. ročník SŠ: Bc. Pavel Kudrna

2. ročník SŠ: Mgr. Jiří Klečák

3. ročník SŠ: Nikola Radechovská

Učitelé vzdělávacích oborů:

Český jazyk a literatura: Mgr. Ondřej Vojtíšek, Kamila Čáslavská,  Mgr. Lenka Mončeková, Mgr. Jiří Klečák, Eliška Votavová, Monika Kršková

Elementární čtení a psaní (1. ročník): Eliška Votavová

Dějepis, výchova k občanství: Mgr. Jiří Klečák, Kamila Čáslavská, Bc. Pavel Heřmann

Matematika: Ing. Iva Vokáčová, Bc. Pavel Kudrna, Bc. Kateřina Černá, Kamila Čáslavská,  BcA. Pavel Heřmann, Eliška Votavová

Anglický jazyk: Mgr. Tereza Wohlgemuthová, Michael Smith, Bc. Vladimír Privulović

Ruský jazyk: Zdenka Posejpalová

Francouzský jazyk: Ing. Markéta Neyrinck Novotná

Přírodní vědy: Ing. Vokáčová Iva, Bc. Kateřina Černá, Mgr., Bc. Lenka Fuksová

Člověk a jeho svět: BcA. Pavel Heřmann, Eliška Votavová, Monika Kršková, Bc. Vladimír Privulović

Informatika a mediální výchova: Kamila Čáslavská, Bc. Pavel Kudrna, Bc. Kateřina Černá, Bc. Vladimír Privulović, Mgr., Bc. Lenka Fuksová 

Výtvarná a hudební  výchova:  Bc. Vladimír Privulović,  Mgr. Lenka Mončeková

Pracovní činnosti: BcA. Pavel Heřmann, Bc. Pavel Kudrna, Bc. Vladimír Privulović

Tělesná výchova a výchova ke zdraví: Bc. Vladimír Privulović, Bc. Kateřina Černá, Mgr. Bc. Lucie Fuksová 

Asistenti pedagoga, vychovatelé školní družiny:

Asistent pedagoga 6.–9. roč.: Mgr. Klára Bulušková, Karolína Bášová, Kateřina Brudná, Veronika Cikánová, Marcela Fárková

Vychovatelé ŠD: Libuše Rozlivková, Markéta Čulá

Školní poradenské pracoviště:

Speciální pedagog: Mgr. Miroslava Homolová

Výchovná poradkyně: Kamila Čáslavská, Mgr. Tereza Wohlgemuthová

Preventista rizikového chování: Mgr. Lenka Mončeková, Mgr. Klára Bulušková

Podpora zavádění respektující komunikace, kontakt s rodiči, supervize pedagogického týmu: Mgr. Lenka Mončeková

Provozní zaměstnanci:

Kancelář školy: Anna Bárta, DiS., Lucie Pacltová, Martina Nečasová

Školní výdejna, úklid: Andrea Zdobínská, Lenka Šafránková

Projektový management:

Mgr. Tereza Wohlgemutová

Organizace školního roku 2023/2024

Vyučování začíná: v pondělí 4. září 2023.

Den české státnosti: čtvrtek 28. září 2023

Den ředitelského volna: pátek 29. září 2023.

Podzimní prázdniny: čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023.

Den vzniku samostatného československého státu: sobota 28. října 2023.

Den boje za svobodu a demokracii: pátek 17. listopadu 2023.

Den ředitelského volna: pátek 22. prosince 2023

Vánoční prázdniny: začínají v sobotu 23. prosince 2023 a končí v úterý 2. ledna 2024, vyučování začíná ve středu 3. ledna 2024.

Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno: ve středu 31. ledna 2024.

Den ředitelského volna: čtvrtek 1. února 2024

Pololetní prázdniny: připadnou na pátek 2. února 2024.

Jarní prázdniny: 12. – 18. února 2024.

Velikonoční prázdniny, Velký pátek a pondělí velikonoční: čtvrtek 28. března, pátek 29. března a pondělí 1. dubna 2024.

Svátek práce: středa 1. května 2024

Den vítězství: středa 8. května 2024

Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno: v pátek 28. června 2024.

Vyučování ve školním roce 2024/2025 začne: v pondělí 2. září 2024.