Personální obsazení:

Ředitelka školy

Mgr. Miroslava Homolová

Zástupkyně ředitelky školy

PhDr. Pavla Brožová

Vedení tříd:

1. – 3. ročník: Taťána Votavová, Eliška Votavová BcA. Pavel Heřmann

4. – 5. ročník: Bc. Vladimír Privulovič, Zdenka Posejpalová,

6. – 9. ročník: Kamila Čáslavská, PhDr. Pavla Brožová, Mgr. Lenka Mončeková, Mgr. Jiří Klečák

Učitelé vzdělávacích oborů:

Český jazyk a literatura: PhDr. Pavla Brožová, BcA. Pavel Heřmann, Taťána Votavová, Kamila Čáslavská, Zdenka Posejpalová, Mgr. Lenka Mončeková, Mgr. Jiří Klečák

Elementární čtení a psaní (1. ročník): Taťána Votavová

Dějepis, výchova k občanství: Mgr. Jiří Klečák, Kamila Čáslavská, PhDr. Pavla Brožová

Matematika: Mgr. Miroslava Homolová, Bc. Pavel Kudrna, Kateřina Černá, Kamila Čáslavská, Taťána Votavová, BcA. Pavel Heřmann

Anglický jazyk: Mgr. Jiří Klečák, BcA. Pavel Heřmann, DiS., Michael Smith, Bc. Vladimír Privulovič

Ruský jazyk: Zdenka Posejpalová

Francouzský jazyk: Ing. Marcela Dvořáková-Meidingerová

Přírodní vědy: Mgr. Lucie Kubínová, Bc. Pavel Kudrna

Člověk a jeho svět: Taťána Votavová, BcA. Pavel Heřmann, Zdenka Posejpalová

Informatika a mediální výchova: Kamila Čáslavská, Bc. Pavel Kudrna

Výtvarná, dramatická a hudební  výchova: BcA. Pavel Heřmann, Bc. Vladimír Privulovič, Zdenka Posejpalová, Taťána Votavová, Mgr. Lenka Mončeková

Pracovní činnosti: BcA. Pavel Heřmann, Bc. Pavel Kudrna, Bc. Vladimír Privulovič

Tělesná výchova a výchova ke zdraví: Bc. Lukáš Novák, Eliška Votavová, Bc. Vladimír Privulovič

Asistenti pedagoga, vychovatelé školní družiny:

Asistent pedagoga 1.–3. roč.: Eliška Votavová

Asistent pedagoga 4.–5. roč.: Bc. Pavla Krausová

Asistent pedagoga 6.–9. roč.: Marcela Fárková, Šárka Rzavská, Iveta Horáková

Asitent pedagoga pro žáky s potřebou podpory z důvodů soc. znev.: Bc. Lucie Kubínová

Vychovatelé ŠD: BcA. Pavel Heřmann, Pavla Krausová, Eliška Votavová, Iveta Horáková

 

Školní poradenské pracoviště:

Speciální pedagog: Mgr. Annamária Musílek

Výchovná poradkyně: Kamila Čáslavská

Podpora zavádění respektující komunikace, kontakt s rodiči, supervize pedagogického týmu: Mgr. Lenka Mončeková

Preventista rizikového chování: Zdenka Posejpalová

Provozní zaměstnanci:

Kancelář školy: Anna Bárta, DiS., Zdena Švábová

Školní výdejna, úklid: Iva Havlinová

Projektový management:

Mgr. Tereza Wohlgemutová

Organizace vyučování ve školním roce 2020/2021

 • začátek dopolední výuky: každý den v 9:00 hod.
 • dopolední vyučovací bloky (2 x 90 min.):
  • 9:00 – 10:30
  • 11:00 – 12:30
 • odpolední vyučovací blok (90 min.):
  • 13:00 – 14:30
  • 14:35 – 15:15

 

Zahájení školního roku: úterý 1. září 2020
Konec 1. pololetí: čtvrtek 28. ledna 2021
Konec 2. pololetí: středa 30. června 2021
Zahájení dalšího školního roku: úterý 1. září 2021

Prázdniny a svátky v rámci školního roku:

Den české státnosti: pondělí 28. září 2020

Podzimní prázdniny a Den vzniku samostatného československého státu: nově – změna i pondělí a úterý 26. a 27. října až neděle 1. listopadu 2020

Den boje za svobodu a demokracii: úterý 17. listopadu 2020

Vánoční prázdniny: středa 23. prosince 2020 až neděle 3. ledna 2021, vyučování začíná v pondělí 4. ledna 2021

Pololetní prázdniny: pátek 29. ledna 2021

Jarní prázdniny: 27. února – 7. března 2021

Velikonoční prázdniny + Velikonoční pondělí: čtvrtek 1. až pondělí 5. dubna 2021

Svátek práce: sobota 1. května 2021

Den vítězství: sobota 8. května 2021

Hlavní prázdniny: čtvrtek 1. července až úterý 31. srpna 2021

Vyhlášená ředitelská volna:
Září – v úterý 29.9. 2020
Prosinec – od pondělí 21.12. – do úterý 22.12. 2020