Personální obsazení

Ředitel školy

Mgr. František Brož

Zástupkyně ředitelky školy

Mgr. Tereza Wohlgemutová

 

Vedení tříd:

1. – 3. ročník: Taťána Votavová, Eliška Votavová, BcA. Pavel Heřmann

4. – 5. ročník: Bc. Lucie Kubínová, Bc. Vladimír Privulovič

6. – 9. ročník: Bc. Kateřina Černá, Kamila Čáslavská, PhDr. Pavla Brožová, Mgr. Lenka Mončeková

1.ročník SŠ: Mgr. Jiří Klečák

 

Učitelé vzdělávacích oborů:

Český jazyk a literatura: PhDr. Pavla Brožová, Taťána Votavová, Kamila Čáslavská,  Mgr. Lenka Mončeková, Mgr. Jiří Klečák, Zdena Posejpalová

Elementární čtení a psaní (1. ročník): Taťána Votavová

Dějepis, výchova k občanství: Mgr. Jiří Klečák, Kamila Čáslavská, PhDr. Pavla Brožová

Matematika: Ing. Iva Vokáčová, Bc. Pavel Kudrna, Bc. Kateřina Černá, Kamila Čáslavská,  BcA. Pavel Heřmann

Anglický jazyk: Mgr. Jiří Klečák, BcA. Pavel Heřmann, DiS., Michael Smith, Bc. Vladimír Privulovič, Bc. Lucie Kubínová

Ruský jazyk: Zdenka Posejpalová

Francouzský jazyk: Ing. Marcela Dvořáková-Meidingerová

Přírodní vědy: Ing. Vokáčová Iva, Bc. Kateřina Černá

Člověk a jeho svět: Taťána Votavová, BcA. Pavel Heřmann, Eliška Votavová, Bc. Vladimír Privulović,

Informatika a mediální výchova: Kamila Čáslavská, Bc. Pavel Kudrna, Bc. Kateřina Černá, Bc. Vladimír Privulović

Výtvarná a hudební  výchova:  Bc. Vladimír Privulovič,  Mgr. Lenka Mončeková

Pracovní činnosti: BcA. Pavel Heřmann, Bc. Pavel Kudrna, Bc. Vladimír Privulovič

Tělesná výchova a výchova ke zdraví: Taťána Votavová, Eliška Votavová, Bc. Vladimír Privulovič, Bc. Lucie Kubínová, Bc. Kateřina Černá

 

Asistenti pedagoga, vychovatelé školní družiny:

Asistent pedagoga 6.–9. roč.: Marcela Fárková, Bc. Pavla Krausová, Bc. Lucie Kubínová, Zdenka Posejpalová

Asitent pedagoga pro žáky s potřebou podpory z důvodů soc. znev.: Bc. Lucie Kubínová

Vychovatelé ŠD: Radka Urbánková (Veselá), Libuše Rozlivková

 

Školní poradenské pracoviště:

Speciální pedagog: Mgr. Annamária Musílek

Výchovná poradkyně: Kamila Čáslavská

Podpora zavádění respektující komunikace, kontakt s rodiči, supervize pedagogického týmu: Mgr. Lenka Mončeková

Preventista rizikového chování: Zdenka Posejpalová

 

Provozní zaměstnanci:

Kancelář školy: Anna Bárta, DiS.

Školní výdejna, úklid: Iva Havlinová, Helena Hrušková

 

Projektový management:

Mgr. Tereza Wohlgemutová

Organizace vyučování ve školním roce 2021/2022

 • začátek dopolední výuky: každý den v 9:00 hod.
 • dopolední vyučovací bloky (2 x 90 min.):
  • 9:00 – 10:30
  • 11:00 – 12:30
 • odpolední vyučovací blok (90 min.):
  • 13:00 – 14:30
  • 14:35 – 15:15

Zahájení školního roku: středa 1. září 2021

Konec 1. pololetí: pondělí  31. ledna 2022

Konec 2. pololetí: čtvrtek 30. června 2022

Zahájení dalšího školního roku: čtvrtek 1. září 2022

 

Prázdniny a svátky v rámci školního roku:

Den české státnosti: úterý 28. září 2020

Podzimní prázdniny a Den vzniku samostatného československého státu: středa 27. – pátek 29. října 2021

Den boje za svobodu a demokracii: středa 17. listopadu 2021

Vánoční prázdniny: čtvrtek  23. prosince 2020 až neděle 2. ledna 2022, vyučování začíná v pondělí 3. ledna 2022

Pololetní prázdniny: pátek 4. února 2022

Jarní prázdniny: 14. března – 20. března 2022

Velikonoční prázdniny + Velikonoční pondělí: čtvrtek 14. až pondělí 20. dubna 2022

Svátek práce: neděle 1. května 2022

Den vítězství: neděle 8. května 2022

Hlavní prázdniny: pátek 1. července až středa 31. srpna 2022

Vyhlášená ředitelská volna:
27.9. 2021 (pondělí)