Personální obsazení

Ředitel školy

Mgr. František Brož

Zástupkyně ředitelky školy

Mgr. Tereza Wohlgemuthová

 

Vedení tříd:

1. – 3. ročník: Eliška Votavová, Monika Kršková, BcA. Pavel Heřmann

4. – 5. ročník: Mgr. Lenka Mončeková, Bc. Lucie Kubínová

6. – 9. ročník: Bc. Vladimír Privulovič, Bc. Kateřina Černá, Kamila Čáslavská, Mgr. Annamária Musílek 

1.ročník SŠ: Mgr. Jiří Klečák

2.ročník SŠ: Bc. Pavel Kudrna

 

Učitelé vzdělávacích oborů:

Český jazyk a literatura: Mgr. Ondřej Vojtíšek, Kamila Čáslavská,  Mgr. Lenka Mončeková, Mgr. Jiří Klečák, Eliška Votavová, Monika Kršková

Elementární čtení a psaní (1. ročník): Eliška Votavová

Dějepis, výchova k občanství: Mgr. Jiří Klečák, Kamila Čáslavská, Bc. Pavel Heřmann

Matematika: Ing. Iva Vokáčová, Bc. Pavel Kudrna, Bc. Kateřina Černá, Kamila Čáslavská,  BcA. Pavel Heřmann, Eliška Votavová

Anglický jazyk: Mgr. Tereza Wohlgemuthová, Michael Smith, Bc. Vladimír Privulovič, Bc. Lucie Kubínová

Ruský jazyk: Zdenka Posejpalová

Francouzský jazyk: Ing. Markéta Neyrinck Novotná

Přírodní vědy: Ing. Vokáčová Iva, Bc. Kateřina Černá, Mgr., Bc. Lenka Fuksová

Člověk a jeho svět: BcA. Pavel Heřmann, Eliška Votavová, Monika Kršková, Bc. Vladimír Privulović,

Informatika a mediální výchova: Kamila Čáslavská, Bc. Pavel Kudrna, Bc. Kateřina Černá, Bc. Vladimír Privulović, Mgr., Bc. Lenka Fuksová 

Výtvarná a hudební  výchova:  Bc. Vladimír Privulovič,  Mgr. Lenka Mončeková

Pracovní činnosti: BcA. Pavel Heřmann, Bc. Pavel Kudrna, Bc. Vladimír Privulovič

Tělesná výchova a výchova ke zdraví: Bc. Vladimír Privulovič, Bc. Lucie Kubínová, Bc. Kateřina Černá, Mgr. Bc. Lucie Fuksová 

 

Asistenti pedagoga, vychovatelé školní družiny:

Asistent pedagoga 6.–9. roč.: Bc. Pavla Krausová, Bc. Hana Kubínová, Pavla Homolková

Asistent pedagoga pro žáky s potřebou podpory z důvodů soc. znev.: Bc. Lucie Kubínová

Vychovatelé ŠD: Libuše Rozlivková, Lenka Vasilovčíková 

 

Školní poradenské pracoviště:

Speciální pedagog: Mgr. Annamária Musílek

Výchovná poradkyně: Kamila Čáslavská

Podpora zavádění respektující komunikace, kontakt s rodiči, supervize pedagogického týmu: Mgr. Lenka Mončeková

Preventista rizikového chování: Bc. Lucie Kubínová

 

Provozní zaměstnanci:

Kancelář školy: Anna Bárta, DiS., Lucie Pacltová

Školní výdejna, úklid: Helena Hrušková, 

 

Projektový management:

Mgr. Tereza Wohlgemutová

Organizace vyučování ve školním roce 2022/2023

 • začátek dopolední výuky: každý den v 9:00 hod.
 • dopolední vyučovací bloky (po 90 min.):
  • 9:00 – 10:30
  • 11:00 – 12:30
 • odpolední vyučovací blok (90 min.):
  • 13:00 – 14:30
  • 14:35 – 15:15
  • 15:15 – 16:00

Zahájení školního roku: čtvrtek 1. září 2022

Konec 1. pololetí: pondělí  31. ledna 2023

Konec 2. pololetí: čtvrtek 30. června 2023

Zahájení dalšího školního roku: pátek 1. září 2023

 

Prázdniny a svátky v rámci školního roku:

Den české státnosti: středa 28. září 2022

Podzimní prázdniny a Den vzniku samostatného československého státu: středa 26. – čtvrtek – 28. října 2023

Den boje za svobodu a demokracii: čtvrtek 17. listopadu 2022

Vánoční prázdniny: pátek  23. prosince 2022 až neděle 2. ledna 2023, vyučování začíná v pondělí 3. ledna 2023

Pololetní prázdniny: pátek 4. února 2023

Jarní prázdniny: 6. – 12. února 2023

Velikonoční prázdniny + Velikonoční pondělí: čtvrtek 6. až pondělí 10. dubna 2023

Svátek práce: pondělí 1. května 2023

Den vítězství: pondělí 8. května 2023

Hlavní prázdniny: pátek 1. července až středa 31. srpna 2023

Vyhlášená ředitelská volna:
bude upřesněno