Kancelář

Anna Bárta DiS.

vedoucí hospodářsko-správního úseku

Lucie Pacltová

hospodářka pro ZŠ

Martina Nečasová

hospodářka pro SŠ

 

Školní výdejna a sekce úklidu

Andrea Zdobinská 

Lenka Šafránková