AKTUÁLNĚ

Od 1. dubna 2022 dojde k navýšení cen stravného pro naše žáky a zaměstnance. Jde o navýšení o 9,00 Kč na oběd. Důvodem je zvyšování cen potravin, energií a dalších služeb na straně dodavatele. Nové sazby pro obě skupiny žáků budou následující:

Oběd žáka 1. stupně od 1. dubna 2022 46,00 Kč/ks
Oběd žáka 2. stupně od 1. dubna 2022 47,00 Kč/ks

Přihlašování a odhlašování obědů

info@skola1radost.cz

tel.: 702 143 221,

vždy do 11:00 na následující den

Přihláška ke stravování
Odhláška ze stravování

Platby

Číslo účtu: 2901549390/2010

Specifický symbol: 06

Zpráva pro příjemce: Celé jméno žáka

Variabilní symbol žáka

Záloha:

1. stupeň 700 Kč měsíčně (od 1. 4. – 900 Kč)

2. stupeň 800 Kč měsíčně (od 1. 4. – 1000 Kč)

Vždy se platí zálohově předem.

Cena jednoho oběda (včetně dovozu):

1.- 5. třída – 37 Kč (od 1. 4. 2022 46 Kč)

6.- 9. třída – 38 Kč (od 1. 4. 2022 47 Kč)

Lze platit i hotovostně v kanceláři školy – ale jen výjimečně po dohodě.

Připomínáme, že je povinnost zákonného zástupce, aby svému žákovi písemně odhlásil oběd na info@skola1radost.cz nebo sms na tel. 702 143 221. Škola automaticky objednává stravu pro všechny přihlášené žáky. 

V případě, že oběd písemně neodhlásíte, tento oběd propadá účtuje se jako odebraný v režimu 1. stupeň 37,- Kč /1 oběd a 2. stupeň  38,- Kč/ 1 oběd

Obědy pro ZŠ a SŠ JEDNA RADOST připravuje školní jídelna Střední zemědělské školy v Poděbradech.
Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou 107/2008 o školním stravování Sb., která stanoví, za jakých podmínek se žáci v jídelně stravují. 
Ceny stravného se řídí rozpětím finančních normativů rovněž podle vyhlášky 107/2008 Sb., o školním stravování.