AKTUÁLNĚ

Od 13. února 2023 došlo k navýšení cen stravného pro naše žáky a zaměstnance. Důvodem je zvyšování cen potravin, energií a dalších služeb na straně dodavatele. Nové sazby pro obě skupiny žáků budou následující:

Oběd žáka 1. stupně: 51,00 Kč/ks
Oběd žáka 2. stupně: 54,00 Kč/ks     Oběd studenta střední školy: 75,00 Kč/ks

Přihlašování a odhlašování obědů

info@skola1radost.cz

tel.: 702 143 221,

vždy do 11:00 na následující den

Přihláška a odhláška stravování je k dispozici na stránce s dokumenty v sekci Základní a střední škola.

Platby

Číslo účtu: 2901549390/2010

Specifický symbol: 06

Zpráva pro příjemce: Celé jméno žáka

Variabilní symbol žáka (jen žáci ZŠ)

Záloha:

1. stupeň 900 Kč měsíčně (od 13.2.2023)

2. stupeň 1000 Kč měsíčně (od 13.2.2023)

studenti SŠ 1200 Kč měsíčně (od 4.9.2023)

Vždy se platí zálohově předem.

Cena jednoho oběda (včetně dovozu):

1.- 5. třída – 51 Kč (od 13. 2. 2023)

6.- 9. třída – 54 Kč (od 13. 2. 2023)

studenti SŠ – 75 Kč (13.2.2023)

Lze platit i hotovostně v kanceláři školy – ale jen výjimečně po dohodě.

Připomínáme, že je povinnost zákonného zástupce, aby svému žákovi písemně odhlásil oběd na info@skola1radost.cz nebo sms na tel. 702 143 221. Škola automaticky objednává stravu pro všechny přihlášené žáky. 

V případě, že oběd včas neodhlásíte, tento oběd propadá a účtuje se jako odebraný v plné jeho výši.  

Obědy pro ZŠ a SŠ JEDNA RADOST připravuje školní jídelna Střední zemědělské školy v Poděbradech.
Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou 107/2008 o školním stravování Sb., která stanoví, za jakých podmínek se žáci v jídelně stravují. 
Ceny stravného se řídí rozpětím finančních normativů rovněž podle vyhlášky 107/2008 Sb., o školním stravování.