Sebeúcta a seberegulace je realizována:
 • uplatněním respektující komunikace
 • nastavením vlastních hranic s ohledem na hranice druhých
 • společnou tvorbou školních pravidel
 • sebepoznáváním v různorodých situacích
Autonomie umožňuje:
 • maximální podporu kreativity a realizaci vlastních konceptů
 • rovnocenné partnerství mezi dospělým a dítětem
 • podporu důvěry v dítě, jeho schopnost poznávat svůj vnitřní potenciál a nadání
 • volbu vlastní vzdělávací cesty
Smysluplné učení je naplňováno, když:
 • děti přinášejí do procesu učení vlastní iniciativu, svá témata, učitelé na tuto iniciativu aktivně reagují
 • ve škole probíhá vzájemné učení učitelů a žáků
 • žák propojuje dřívější poznatky a zkušenosti a dává je do souvislosti s novými poznatky (pedagogický konstruktivismus)
 • žáci přebírají odpovědnost za své učení a dochází k rozvoji vnitřní motivace
Naše výchovné a vzdělávací strategie:
 • autonomie v prostředí určeném pro vzdělávání
 • respektující přístup
 • formativní hodnocení
 • projektová/ modulární výuka
 • rozvoj čtenářství
 • výuka matematiky s využitím prvků metody prof. Hejného
 • kritické myšlení
 • intuitivní pedagogika
 • inkluzivní typ školy
 • implementace klíčových kompetencí