Mgr. Jindřich Monček

zřizovatel a ředitel školy, lektor hodin SEE learning

Po prvních pěti letech v roli ředitele předal vedení školy dalším ve snaze vykročit mimo školský management. Nicméně okolnosti ho přivedly na začátku devátého roku fungování školy zpět. Projekt soukromé školy JEDNA RADOST završuje jeho třicetileté hledání "ideálního modelu" smysluplného přátelského vzdělávání dětí v rámci stávajícího systému. V mezidobí získal zkušenost s vedením jiné soukromé školy v Benátkách nad Jizerou. Má předchozí desetiletou zkušenost s vedením velké státní základní školy v Poděbradech. Od roku 2003 pracuje ve školách jako kvalifikovaný videotrenér. Od roku 2006 vede kurzy programu Psaním a čtením ke kritickému myšlení. Od roku 2012 poskytuje mentorskou podporu učitelům a ředitelům. Od roku 2020 je průvodcem na školách v rámci projektu Eduzměna Kutnohorsko. Vystudoval PedF UK Praha, obor učitelství pro 1. stupeň základní školy se zaměřením na hudební výchovu. Je metodikem programu SEE Learning - sociální, emoční a etická výchova. Absolvoval výcvik systemických rodinných konstelací. Pěstuje cyklistiku, miluje lyžování a snowboarding, má vášeň pro hru na kytaru a skládání písní. Rád pobývá sám v divoké přírodě. Je smírně rozvedený, má dvě děti. "Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou." (J.Á. Komenský).

Jiří Klečák

Mgr. Jiří Klečák

třídní učitel 2. ročníku, průvodce společenskovědního vzdělávání a odborných uměleckých/sportovních projektů

Absolvent Pedagogické fakulty JČU v Českých Budějovicích, obor český jazyk a literatura a latina. Od roku 2007 pracuje jako pedagog na základních i středních školách. Ve volném čase se věnuje cestování po stopách historie, za poznáním zajímavých lidí a kultur a do vysokých hor. Dosud navštívil téměř tři desítky zemí mimo Evropu. Mluví anglicky a německy. Na škole Jedna Radost pracuje již sedmým rokem. Kromě výuky českého a anglického jazyka se jako průvodce zaměřuje na humanitní vědy, především na historii. V roce 2018 absolvoval specializovaný kurz výuky anglického jazyka metodou CLIL na Norwichském institutu pro výuku angličtiny (NILE) ve Velké Británii a následně se zúčastnil i pracovního pobytu na škole v italském Arezzu. Organizačně se podílí na školních akcích a výjezdech včetně zahraničních (cesta s žáky do Anglie v letech 2015 a 2018). Motto: „Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.“ (Charles Farrar Browne)

Bc. Pavel Kudrna

třídní učitel 1. ročníku a vyučující matematiky a informačních technologií, koordinátor ICT

Jeho původní zaměření je silnoproudá elektrotechnika. Postupem času se specializoval na obor IT, ve kterém stále pracuje na různých projektových pozicích (testing, support, release manager, consultant, team leader, …). Už na základní škole si představoval, jak vyučuje. Na střední škole se tato touha zesilovala a na vysoké škole vyústila v doučování žáků základních a středních škol v matematice a fyzice, což praktikuje dodnes a velmi ho to naplňuje. Dlouho snil o možnosti spolupráce se základní školou s otevřeným a respektujícím přístupem k žákům. Snaží se děti inspirovat a být jim oporou ve vzdělávání a rozvíjet jejich zájmy. Tento přístup k žákům a úžasnou partu učitelů nalezl právě v ZŠ JEDNA RADOST.

Lenka Mončeková

Mgr. Lenka Mončeková

průvodkyně odborným uměleckým vzděláváním, zřizovatelka školy, mentorka, lektorka vzdělávacích kurzů

Vystudovala český jazyk a hudební výchovu na Ostravské univerzitě. Dvacet let se věnovala pedagogické praxi na různých typech základních škol. Absolvovala dlouhodobé i krátkodobé vzdělávací kurzy zaměřené na didaktiku hudební výchovy, čtenářskou gramotnost a metody aktivního učení. V minulosti vedla dětské pěvecké sbory při ZŠ. V současné době spolupracuje s organizací JOB v lektorské činnosti vzdělávacích seminářů pro učitele a mentoringu (individuální podpora učitelů), zaměřuje se na oblast formativního hodnocení. Roku 2014 se podílela na založení Základní školy Jedna Radost, v současné době je zřizovatelkou Základní školy a Střední školy Jedna Radost.

Mgr. Ondřej Vojtíšek

vyučující českého jazyka a literaturyVystudoval Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Tam v současnosti pokračuje v doktorském studiu teorie literatury – zabývá se možnostmi, jak učit (a ověřovat) dovednost interpretace literárních textů, zajímá ho ale i problematika kánonu, příruček k výuce literatury či inovativních pohádek. Pedagogické zkušenosti má zatím z pražského gymnázia a ze své Filozofické fakulty, kde se podílí na přípravě budoucích učitelů. Příležitostně se účastní i aktivit Ústavu české literatury AV ČR (z jedné takové akce pochází i fotografie). Dlouho se angažoval v dětském oddílu, krom knih má rád i hudbu.

Tereza Wohlgemuthová

Mgr. Tereza Wohlgemuthová

školní projektová manažerka, vyučující pedagogiky a psychologie

Vystudovala pedagogiku a později navazující učitelství pedagogiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Ještě za studií začala pracovat v oblasti mezinárodního spolupráce evropských školních institucí při MŠMT, což pro ni byla neuvěřitelná zkušenost. I proto je velkou příznivkyní mezinárodního partnerství prostřednictvím projektů, neboť přináší svým aktérům nejenom nové znalosti a dovednosti, ale také nové příležitosti pro vlastní rozvoj. Učitelé a žáci se stávají více otevření a tolerantní vůči ostatním a zvyšuje se jejich motivace a chuť pro další vzdělávání. Ještě před vysokoškolským studiem žila tři roky ve Velké Británii, kde nejdříve působila jako au-pair v britských rodinách a později pracovala jako pečovatelka v domově pro seniory. “Naučit se anglicky bylo jedno z nejlepších rozhodnutí, které jsem učinila, v mnoha ohledech to obohatilo můj život. A budu moc ráda, když i našim žákům budu moci zprostředkovat příležitosti, které skýtá znalost cizího jazyka.”

Bc. Kateřina Černá

vyučující tělocviku

Kateřina získala bakalářský diplom na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě. Práce s dětmi jí byla vždy velice blízká. Několikrát se účastnila dětských příměstských táborů a sportovních soustředění, kde zajišťovala program a dozor nad dětmi. Ve svém volném čase se věnuje cestování a osobnímu rozvoji

Bc. Vladimír Privulovič

vyučující tělocviku

Vláďa je grafický designer a ilustrátor původem ze Srbska. Naučí vás jak kreslit a malovat s chutí a nadšením. Díky jeho přístupu se jak mladí tak i dospělí osvobodí od nejistoty a tvoří to co je baví a motivuje pro další tvorbu. Jako tvůrce se přiklání především ke sféře digitální malby a fantasy tématice, která je jeho životní zálibou. Baví ho vyhledávat propojení mezí literární tvorbou a vizuálním světem – odtud také vychází jeho zájem pro tvorbu komiksu. Současně také pracuje na grafickém zpracování osobního příběhu. Má za sebou dvě umělecké školy a neustále vyhledává zajímavé a inovativní způsoby jak učit kreslit a malovat, ale i jak pracovat s dětmi. Pořádá také i soukromé či skupinové lekce kresby a malby v Poděbradech, více zde: https://linktr.ee/creatiwe Hraje na kytaru a zpívá. Rád hraje šachy a píše v angličtině, srbštině a češtině. K dětem cítí zodpovědnost za rozvíjení jejich tvůrčích schopností skrze hru, zábavu ale i tvrdou práci. Motto: “Talent je mýtus.”

Michael Smith

vyučující anglického jazyka – rodilý mluvčí.

Marcela Fárková

asistentka pedagoga v 1. ročníku

Ačkoli byla od mládí obklopena dětmi, vystudovala na doporučení učitelů zdravotní školu. Po narození syna Dominika se v rámci pomaturitního vzdělávání věnovala studiu pro asistenty pedagoga, a tak ji stejně cesty osudu přivedly k práci s dětmi. Nejdříve založila v Praze Dominikovu miniškolku a po přestěhování k Poděbradům dostala příležitost pracovat ve škole JEDNA RADOST jako asistentka pedagoga, dále pracovala ve školní družině a také se věnovala přípravě předškoláčků k prvním krůčkům do školy.

Eduard Zubák

Eduard Zubák

profesionální tanečník, choreograf, pedagog, trenér

Taneční vzdělání získal vykonáním profesionální zkoušky ze standardních a latinskoamerických tanců (Svaz učitelů tance ČR a Member of World Dance & Dance Sport Council). Studiem na FTVS UK v Praze dosáhl na nejvyšší kvalifikaci jako trenér a porotce I. třídy se specializací na taneční sport. Stal se mistrem ČR profesionálů v latinskoamerických tancích a vicemistrem ČR v kubánské salse. Jako choreograf a tanečník se zúčastnil první řady pořadu Stardance a také pořadu Bailando. Působil rovněž jako sólový flamencový tanečník v muzikálu Carmen s Lucií Bílou a jako jediný český profesionální flamencový tanečník tančil na neprestižnějším světovém flamencovém festivalu ve španělském Jerez de la Frontera. Provozuje Akademii tanečního umění a sportu DUENDE v Kolíně, kde se věnuje trénování sportovních párů i pořádání kurzů pro veřejnost. Je vedoucím katedry pohybu a tance na Mezinárodní konzervatoři v Praze, vyučuje také pohyb a tanec na ZUŠ v Kolíně.

Hana Zubáková

Hana Zubáková

profesionální tanečnice, choreografka, pedagožka

Od dětského věku se věnuje klasickému baletu, v němž se dodnes vzdělává prostřednictvím různých workshopů. V současné době preferuje moderní balet, který studuje pod vedením baletního mistra pražského Národního divadla Jana Kodeta a Joea Alegada, bývalého sólisty souboru José Limona v USA. Dlouhodobě aktivně provozovala sportovní tanec se zaměřením na latinskoamerické i standardní tance, kde si vytančila nejvyšší mezinárodní třídu. Po skončení aktivní sportovní kariéry se začala zabývat salsou, argentinským tangem a flamencem, které studuje ve španělské Andalusii. V kolínské Akademii tanečního umění a sportu DUENDE učí taneční a pohybovou průpravu sportovních párů a také kurzy pro veřejnost. Působí rovněž na ZUŠ v Kolíně a Poděbradech.

František Brož

Mgr. František Brož

odborný pracovník ve vzdělávání, lektor, učitel, autor pedagogických publikací

Vystudoval český jazyk a literaturu, dějepis a dějiny filozofie v dějinách společnosti na FF UK v Praze. V minulých letech pracoval mimo jiné jako metodik projektů POSPOLU (spolupráce škol a firem) a MOV (Modernizace oborného vzdělávání) realizovaných bývalým Národním ústavem pro vzdělávání - dnes Národní pedagogický institut ČR, se kterým spolupracuje i v současné době. S Ústavem výzkumu a rozvoje vzdělávání PedF v Praze spolupracoval na projektu CLoSE (Czech Longitudinal Study in Education). Dlouhodobě působí jako lektor vzdělávacích programů v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Je autorem nebo spoluautorem učebnic, slovníkových příruček, sbírek testových úloh a dalších publikací pro žáky základních i středních škol. V knihách vydávaných brněnským nakladatelstvím Edika i v dalších materiálech pracuje s propojováním principů formálního a neformálního vzdělávání. Přes dvacet let působí externě na Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK. Stál u zrodu projektu ČT EDU, na kterém se podílí i v současnosti. Provozuje webové stránky www.procestinu.com obsahující i elektronický časopis PROČeštinu.

Michaela Sanchez

vyučující španělského jazyka

Pavla Brožová

PhDr. Pavla Brožová

učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů a modulů, autorka pedagogických publikací

Vystudovala český jazyk a literaturu na Filosofické fakultě UK v Praze, kde získala v tomto oboru titul PhDr. Předtím, než vstoupila na pedagogickou dráhu, působila na různých pozicích v neziskovém sektoru. Jejím profesionálním zaměřením je vedle vystudovaného oboru rovněž ověřování výsledků vzdělávání v oblasti čtenářských a jazykových dovedností. Je spoluautorkou řady publikací určených ke studiu i popularizaci češtiny pro žáky základních i středních škol. Mluví anglicky a německy, jako čtenářka se zalíbením v současné literatuře neustále hledá cesty, jak metodami aktivního učení propojovat čtení a pisatelství se vzděláváním. Dílčími činnostmi se podílela na výstupech projektu POSPOLU (Spolupráce škol a firem), realizovaného bývalým Národním ústavem pro vzdělávání, na projektu CLoSE (Czech Longitudinal Study in Education) a pomáhala také v oblasti češtiny s rozjezdem projektu ČT EDU.

Ing. Kristýna Válová

absolventka Vysoké školy ekonomické v oboru Ekonomie a management veřejného sektoru, bakalářka Politologie

Po mnoha letech práce v korporátu zatoužila po změně v životě a dovedlo ji to až k Jedné Radosti. Ve volném čase ráda cestuje, čte a sleduje cestopisy, baví ji historie. Motto: "Zkuste na čas nechat věci, ať se stanou."

Hana Zubáková

Hana Zubáková

profesionální tanečnice, choreografka, pedagožka

Od dětského věku se věnuje klasickému baletu, v němž se dodnes vzdělává prostřednictvím různých workshopů. V současné době preferuje moderní balet, který studuje pod vedením baletního mistra pražského Národního divadla Jana Kodeta a Joea Alegada, bývalého sólisty souboru José Limona v USA. Dlouhodobě aktivně provozovala sportovní tanec se zaměřením na latinskoamerické i standardní tance, kde si vytančila nejvyšší mezinárodní třídu. Po skončení aktivní sportovní kariéry se začala zabývat salsou, argentinským tangem a flamencem, které studuje ve španělské Andalusii. V kolínské Akademii tanečního umění a sportu DUENDE učí taneční a pohybovou průpravu sportovních párů a také kurzy pro veřejnost. Působí rovněž na ZUŠ v Kolíně a Poděbradech.