Eduard Zubák

Eduard Zubák

profesionální tanečník, choreograf, pedagog, trenér

Taneční vzdělání získal vykonáním profesionální zkoušky ze standardních a latinskoamerických tanců (Svaz učitelů tance ČR a Member of World Dance & Dance Sport Council). Studiem na FTVS UK v Praze dosáhl na nejvyšší kvalifikaci jako trenér a porotce I. třídy se specializací na taneční sport. Stal se mistrem ČR profesionálů v latinskoamerických tancích a vicemistrem ČR v kubánské salse. Jako choreograf a tanečník se zúčastnil první řady pořadu Stardance a také pořadu Bailando. Působil rovněž jako sólový flamencový tanečník v muzikálu Carmen s Lucií Bílou a jako jediný český profesionální flamencový tanečník tančil na neprestižnějším světovém flamencovém festivalu ve španělském Jerez de la Frontera. Provozuje Akademii tanečního umění a sportu DUENDE v Kolíně, kde se věnuje trénování sportovních párů i pořádání kurzů pro veřejnost. Je vedoucím katedry pohybu a tance na Mezinárodní konzervatoři v Praze, vyučuje také pohyb a tanec na ZUŠ v Kolíně.

František Brož

František Brož

odborný pracovník ve vzdělávání, lektor, učitel, autor pedagogických publikací

Vystudoval český jazyk a literaturu, dějepis a dějiny filozofie v dějinách společnosti na FF UK v Praze. V minulých letech pracoval mimo jiné jako metodik projektů POSPOLU (spolupráce škol a firem) a MOV (Modernizace oborného vzdělávání) realizovaných bývalým Národním ústavem pro vzdělávání - dnes Národní pedagogický institut ČR, se kterým spolupracuje i v současné době. S Ústavem výzkumu a rozvoje vzdělávání PedF v Praze spolupracoval na projektu CLoSE (Czech Longitudinal Study in Education). Dlouhodobě působí jako lektor vzdělávacích programů v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Je autorem nebo spoluautorem učebnic, slovníkových příruček, sbírek testových úloh a dalších publikací pro žáky základních i středních škol. V knihách vydávaných brněnským nakladatelstvím Edika i v dalších materiálech pracuje s propojováním principů formálního a neformálního vzdělávání. Přes dvacet let působí externě na Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK. Stál u zrodu projektu ČT EDU, na kterém se podílí i v současnosti. Provozuje webové stránky www.procestinu.com obsahující i elektronický časopis PROČeštinu.

Hana Zubáková

Hana Zubáková

profesionální tanečnice, choreografka, pedagožka

Od dětského věku se věnuje klasickému baletu, v němž se dodnes vzdělává prostřednictvím různých workshopů. V současné době preferuje moderní balet, který studuje pod vedením baletního mistra pražského Národního divadla Jana Kodeta a Joea Alegada, bývalého sólisty souboru José Limona v USA. Dlouhodobě aktivně provozovala sportovní tanec se zaměřením na latinskoamerické i standardní tance, kde si vytančila nejvyšší mezinárodní třídu. Po skončení aktivní sportovní kariéry se začala zabývat salsou, argentinským tangem a flamencem, které studuje ve španělské Andalusii. V kolínské Akademii tanečního umění a sportu DUENDE učí taneční a pohybovou průpravu sportovních párů a také kurzy pro veřejnost. Působí rovněž na ZUŠ v Kolíně a Poděbradech.

Josef Káninský

Josef Káninský

publicista, autor publikací z oblasti sportu

Celou profesní kariéru zasvětil sportovní publicistice, věnuje se ale také popkultuře a psaní divadelních textů pro amatérskou scénu. V začátcích televize Nova si vyzkoušel práci za kamerou, zkušenosti sbíral namlouváním komentářů pro rozhlas, kde uplatnil dovednosti příležitostného recitátora a herce. Za určující zážitek v životě novináře považuje barcelonské finále fotbalové Ligy mistrů 1999 v Barceloně s neopakovatelným zážitkem přímo ze stadionu Nou Camp. Byl při vítězném hodu oštěpem, kterým Barbora Špotáková získala olympijské zlato v Pekingu 2008. Zažil evropský fotbalový šampionát v Portugalsku 2004 a řadu dalších významných sportovních událostí. Sledoval zblízka ohromnou proměnu žurnalistiky vlivem technologií - nejprve přechod od psacích strojů k počítačům, pak nahrazení telefonického zpravodajství po pevných linkách z místa děje přenosem dat, zrychlování tohoto procesu až k rozvoji internetové žurnalistiky a prolínání profesionální žurnalistiky na platformu sociálních sítí. Získal dril okamžitého předávání informací v České tiskové kanceláři, a to v terénu i jako vedoucí směny. Sportovní oddělení Hospodářských novin jako jeho vedoucí přebudoval do nových podmínek, na webu idnes.cz byl u vzmachu golfové žurnalistiky. Přispíval také do kulturně společenské přílohy Lidových novin Orientace.

Pavla Brožová

Pavla Brožová

učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů a modulů, autorka pedagogických publikací

Vystudovala český jazyk a literaturu na Filosofické fakultě UK v Praze, kde získala v tomto oboru titul PhDr. Předtím, než vstoupila na pedagogickou dráhu, působila na různých pozicích v neziskovém sektoru. Jejím profesionálním zaměřením je vedle vystudovaného oboru rovněž ověřování výsledků vzdělávání v oblasti čtenářských a jazykových dovedností. Je spoluautorkou řady publikací určených ke studiu i popularizaci češtiny pro žáky základních i středních škol. Mluví anglicky a německy, jako čtenářka se zalíbením v současné literatuře neustále hledá cesty, jak metodami aktivního učení propojovat čtení a pisatelství se vzděláváním. Dílčími činnostmi se podílela na výstupech projektu POSPOLU (Spolupráce škol a firem), realizovaného bývalým Národním ústavem pro vzdělávání, na projektu CLoSE (Czech Longitudinal Study in Education) a pomáhala také v oblasti češtiny s rozjezdem projektu ČT EDU.