ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Vedení školy


Mgr. Jindřich Monček

zřizovatel a ředitel školy

Po prvních pěti letech v roli ředitele předal vedení školy dalším ve snaze vykročit mimo školský management. Nicméně okolnosti ho přivedli na začátku devátého roku fungování školy zpět.

Projekt soukromé školy JEDNA RADOST završuje jeho třicetileté hledání “ideálního modelu” smysluplného přátelského vzdělávání dětí v rámci stávajícího systému. V mezidobí získal zkušenost s vedením jiné soukromé školy v Benátkách nad Jizerou. Má předchozí desetiletou zkušenost s vedením velké státní základní školy v Poděbradech.

Od roku 2003 pracuje ve školách jako kvalifikovaný videotrenér. Od roku 2006 vede kurzy programu Psaním a čtením ke kritickému myšlení. Od roku 2012 poskytuje mentorskou podporu učitelům a ředitelům. Od roku 2020 je průvodcem na školách v rámci projektu Eduzměna Kutnohorsko. Vystudoval PedF UK Praha, obor učitelství pro 1. stupeň základní školy se zaměřením na hudební výchovu. Je metodikem programu SEE Learning – sociální, emoční a etická výchova. Absolvoval výcvik systemických rodinných konstelací. Pěstuje cyklistiku, miluje lyžování a snowboarding, má vášeň pro hru na kytaru a skládání písní. Rád pobývá sám v divoké přírodě. Je smírně rozvedený, má dvě děti.

“Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou.” (J.Á. Komenský)

Tereza Wohlgemuthová

Mgr. Tereza Wohlgemuthová

zástupkyně ředitele

Vystudovala  pedagogiku a později navazující učitelství pedagogiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Ještě za studií začala pracovat v oblasti mezinárodního spolupráce evropských školních institucí při MŠMT, což pro ni byla neuvěřitelná zkušenost. I proto je velkou příznivkyní mezinárodního partnerství prostřednictvím projektů, neboť přináší svým aktérům nejenom nové znalosti a dovednosti, ale také nové příležitosti pro vlastní rozvoj. Učitelé a žáci se stávají více otevření a tolerantní vůči ostatním a zvyšuje se jejich motivace a chuť pro další vzdělávání.

Ještě před vysokoškolským studiem žila tři roky ve Velké Británii, kde nejdříve působila jako au-pair v britských rodinách a později pracovala jako pečovatelka v domově pro seniory.

“Naučit se anglicky bylo jedno z nejlepších rozhodnutí, které jsem učinila, v mnoha ohledech to obohatilo můj život. A budu moc ráda, když i našim žákům budu moci zprostředkovat příležitosti, které skýtá znalost cizího jazyka.”

Učitelé


Lenka Mončeková

Mgr. Lenka Mončeková

třídní učitelka 5. ročníku, vyučující českého jazyka a literatury a hudební výchovy, zřizovatelka školy

Zřizovatelka školy, učitelka, lektorka, příležitostná autorka. Působí 20 let na základní škole na 1. a 2. stupni jako učitelka. Vystudovala FF Ostravské univerzity, obor učitelství pro 2. stupeň, aprobace Čj – HV. Absolvovala dlouhodobé kurzy a semináře Začít spolu, Kritické myšlení, Integrovaná tematická výuka a projektové vyučování, Genetická metoda čtení, výuka písma Comenia Script, Metodika výuky anglického jazyka na 1. stupni. Věnuje se vzdělávání učitelů, vede semináře zaměřené na metody aktivního učení, spolupracuje jako mentorka a lektorka. Mluví anglicky a rusky.

Hraje na klavír a kytaru, aktivně zpívá, vedla dětské pěvecké sbory na ZŠ (Poděbrady, Sokoleč, Plaňany). Má dvě děti.

Kamila Čáslavská

třídní učitelka 9. ročníku, vyučující českého jazyka a literatury a matematiky, výchovná poradkyně, projektová průvodkyně humanitních projektů

Absolvovala Obchodní akademii v Liberci, studovala na TUL na pedagogické fakultě, obor český jazyk – dějepis. V současné době studuje na FF UK obor pedagogika. Od roku 2012 začala pracovat ve školství, nejprve jako asistentka pedagoga, později jako pedagog. V posledních třech letech se věnuje tématu mediálního vzdělávání, spoluvede semináře na online bezpečí, spolupracuje jako lektorka.

Ve volném čase ráda čte, toulá se po horách, přírodou a hledá nové cesty. Domluví se francouzsky a anglicky.

Jiří Klečák

Mgr. Jiří Klečák

vyučující českého jazyka a literatury

Absolvent Pedagogické fakulty JČU v Českých Budějovicích, obor český jazyk a literatura a latina. Od roku 2007 pracuje jako pedagog na základních i středních školách. Ve volném čase se věnuje cestování po stopách historie, za poznáním zajímavých lidí a kultur a do vysokých hor. Dosud navštívil téměř tři desítky zemí mimo Evropu. Mluví anglicky a německy.

Motto: „Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.“ (Charles Farrar Browne)

Pavel Heřmann

BcA. Pavel Heřmann

třídní učitel 3. ročníku a matematiky, projektový průvodce uměleckých a humanitních projektů

Absolvent Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, obor dramatická výchova. Od malička byl veden k různým řemeslům, výtvarnému umění a práci s materiálem. Aktivně se šest let účastnil Letních výtvarných dílen a Týdnů tvořivého myšlení, kde propukla jeho vášeň k tvorbě a divadlu.

Od roku 2010 je členem a spoluzakladatelem loutkového divadla ToyMachine. Zde se realizuje jako scénograf, loutkoherec a vedoucí Výtvarně – kreativních dílen. Právě tyto dílny a jeho vysokoškolská praxe vedly ke vzdělávání dětí v oblasti divadla a tvorby jako takové. Od roku 2015 je lektorem divadelního kroužku v DDŠ Býchory, kde spolupracuje s dětmi s nařízenou ústavní a ochrannou výchovou.

Motto: „Divadlo spojuje všechna umění – a my, herci, jsme misionáři“ (Anton Pavlovič Čechov)

Tereza Wohlgemuthová

Mgr. Tereza Wohlgemuthová

zástupkyně ředitele, učitelka anglického jazyka, školní projektová manažerka

Vystudovala  pedagogiku a později navazující učitelství pedagogiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Ještě za studií začala pracovat v oblasti mezinárodního spolupráce evropských školních institucí při MŠMT, což pro ni byla neuvěřitelná zkušenost. I proto je velkou příznivkyní mezinárodního partnerství prostřednictvím projektů, neboť přináší svým aktérům nejenom nové znalosti a dovednosti, ale také nové příležitosti pro vlastní rozvoj. Učitelé a žáci se stávají více otevření a tolerantní vůči ostatním a zvyšuje se jejich motivace a chuť pro další vzdělávání.

Ještě před vysokoškolským studiem žila tři roky ve Velké Británii, kde nejdříve působila jako au-pair v britských rodinách a později pracovala jako pečovatelka v domově pro seniory.

“Naučit se anglicky bylo jedno z nejlepších rozhodnutí, které jsem učinila, v mnoha ohledech to obohatilo můj život. A budu moc ráda, když i našim žákům budu moci zprostředkovat příležitosti, které skýtá znalost cizího jazyka.”

Zdenka Posejpalová

Zdenka Posejpalová

vyučující ruského jazyka

Má dlouhodobé zkušenosti s prací s dětmi, zejména z letních táborů. V současné době studuje UJAK, obor speciální pedagogika. Zpívá v kapele Votomtoje, skládá písně, ráda jezdí na kole a čte. Její oblíbení autoři jsou Irving, Viewegh, Tolkien, C. S. Lewis.

Bc. Vladimír Privulovič

třídní učitel 7. ročníku, vyučující angličtiny, tělocviku, hudební výchovy a projektový průvodce uměleckých projektů

Vláďa je grafický designer a ilustrátor původem ze Srbska. Naučí vás jak kreslit a malovat s chutí a nadšením. Díky jeho přístupu se jak mladí tak i dospělí osvobodí od nejistoty a tvoří to co je baví a motivuje pro další tvorbu. Jako tvůrce se přiklání především ke sféře digitální malby a fantasy tématice, která je jeho životní zálibou. Baví ho vyhledávat propojení mezí  literární tvorbou a vizuálním světem – odtud také vychází jeho zájem pro tvorbu komiksu. Současně také pracuje na grafickém zpracování osobního příběhu.

Má za sebou dvě umělecké školy a neustále vyhledává zajímavé a inovativní způsoby jak učit kreslit a malovat, ale i jak pracovat s dětmi. Pořádá také i soukromé či skupinové lekce kresby a malby v Poděbradech, více zde: https://linktr.ee/creatiwe

Hraje na kytaru a zpívá. Rád hraje šachy a píše v angličtině, srbštině a češtině. K dětem cítí zodpovědnost za rozvíjení jejich tvůrčích schopností skrze hru, zábavu ale i tvrdou práci.

Motto: “Talent je mýtus.”

Bc. Pavel Kudrna

vyučující matematiky, školní koordinátor ICT 

Jeho původní zaměření je silnoproudá elektrotechnika. Postupem času se specializoval na obor IT, ve kterém stále pracuje na různých projektových pozicích (testing, support, release manager, consultant, team leader, …).

Už na základní škole si představoval, jak vyučuje. Na střední škole se tato touha zesilovala a na vysoké škole vyústila v doučování žáků základních a středních škol v matematice a fyzice, což praktikuje dodnes a velmi ho to naplňuje.
Dlouho snil o možnosti spolupráce se základní školou s otevřeným a respektujícím přístupem k žákům. Snaží se děti inspirovat a být jim oporou ve vzdělávání a rozvíjet jejich zájmy. Tento přístup k žákům a úžasnou partu učitelů nalezl právě v ZŠ JEDNA RADOST.

Eliška Votavová

třídní učitelka 1. ročníku

Vystudovala střední ekonomickou školu v Praze. Během studia chodila do skupiny PEER, kde získala osvědčení 120 výcvikových hodin psychosociální průpravy v oblasti preventivních aktivit s užití PEER prvků. Ve studiu pokračovala na nástavbové střední soukromé škole pedagogiky a sociálních služeb v Obratani – obory předškolní a mimoškolní výchova. Absolvovala kurz asistenta pedagoga v Kolíně. Nyní studuje učitelství pro první stupeň na Západočeské univerzitě v Plzni. Práce s dětmi ji velmi baví, je jí velmi blízké Učení hrou. Ve svém volném čase se ráda věnuje zdravému životnímu stylu.

Kateřina Kožuriková

třídní učitelka 2. ročníku

Vystudovala střední pedagogickou školu Sion High School v Hradci Králové obor předškolní a mimoškolní pedagogika. Ke studiu ji přivedla práce s dětmi a touha otevřít si vlastní mateřskou školu. Několik let pracovala se sociálně znevýhodněnými dětmi, kde pomáhala nejen jim, ale celým rodinám překonat nepřízně osudu. Mimo to pořádala pro děti tábory, jednodenní výlety a doučování. Zkušenosti ji naučili řídit se heslem: ,,Děti nás nejvíce potřebují právě ve chvíli, kdy si to nejméně zaslouží”.
Ve volném čase se věnuje rodině, zahradě a péči o domácí zvířata. V životě je pro ni důležité dodržovat morální zásady a být k lidem fér. Věří, že všechno co světu dáváme, se nám dříve či později vrátí.

Motto: ,,Dětem jsme svým odpuštěním povinni,stejně jako mateřským mlékem, vodou a chlebem‘‘

Mgr. Ondřej Vojtíšek

vyučující českého jazyka a literatury

Vystudoval Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Tam v současnosti pokračuje v doktorském studiu teorie literatury – zabývá se možnostmi, jak učit (a ověřovat) dovednost interpretace literárních textů, zajímá ho ale i problematika kánonu, příruček k výuce literatury či inovativních pohádek. Pedagogické zkušenosti má zatím z pražského gymnázia a ze své Filozofické fakulty, kde se podílí na přípravě budoucích učitelů. Příležitostně se účastní i aktivit Ústavu české literatury AV ČR (z jedné takové akce pochází i fotografie). Dlouho se angažoval v dětském oddílu, krom knih má rád i hudbu.

Bc. Kateřina Černá

třídní učitelka 8. ročníku, vyučující matematiky, projektová průvodkyně

Kateřina získala bakalářský diplom na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě.

Práce s dětmi jí byla vždy velice blízká. Několikrát se účastnila dětských příměstských táborů a sportovních soustředění, kde zajišťovala program a dozor nad dětmi. Ve svém volném čase se věnuje cestování a osobnímu rozvoji.

Michael Smith

vyučující anglického jazyka – rodilý mluvčí.

Mgr. Klára Bulušková

třídní učitelka 4. ročníku, vyučující německého jazyka, asistentka pedagoga

Ing. Iva Vokáčová

vyučující matematiky a projektové výuky zaměřené na přírodní vědy

Mgr., Bc. Lenka Fuksová

vyučující chemie, TV a ICT a projektové výuky zaměřené na přírodní vědy

Vystudovala chemii a technickou chemii na chemické fakultě Univerzity Pardubice, na Dubnickém technologickém institutu vystudovala Učitelství odborných a technických  předmětů. Od roku 2015 začala působit na ZŠ jako asistent pedagoga a od roku 2018 i jako pedagog.

Jejím koníčkem je kynologie a chovatelství. Veškerý svůj volný čas věnuje výcviku svých vlastních psů, vedení dalších lidí ve výcviku psů účasti na českých i mezinárodních soutěžích v Agility a vzdělávání se v moderním výcviku zvířat. V chovatelství se věnuje chovu dlouhosrstých morčat. Od roku 2011 je i  posuzovatelkou morčat na výstavách. 

Asistenti


Kateřina Brudná

asistentka pedagoga v 8. ročníku

 

Veronika Cikánová

asistentka pedagoga v 9. ročníku

Kateřina Kožuriková

školní asistentka na 1.stupni

Vystudovala střední pedagogickou školu Sion High School v Hradci Králové obor předškolní a mimoškolní pedagogika. Ke studiu ji přivedla práce s dětmi a touha otevřít si vlastní mateřskou školu. Několik let pracovala se sociálně znevýhodněnými dětmi, kde pomáhala nejen jim, ale celým rodinám překonat nepřízně osudu. Mimo to pořádala pro děti tábory, jednodenní výlety a doučování. Zkušenosti ji naučili řídit se heslem: ,,Děti nás nejvíce potřebují právě ve chvíli, kdy si to nejméně zaslouží”.
Ve volném čase se věnuje rodině, zahradě a péči o domácí zvířata. V životě je pro ni důležité dodržovat morální zásady a být k lidem fér. Věří, že všechno co světu dáváme, se nám dříve či později vrátí.

Motto: ,,Dětem jsme svým odpuštěním povinni,stejně jako mateřským mlékem, vodou a chlebem‘‘.

Karolína Bášová

asistentka pedagoga v 6. ročníku

Vystudovala obor Gastronomie. Při škole pracovala jako praktikantka na táborech, pak jako vedoucí a po dlouhé praxi se dostala na pozici hlavní vedoucí. Má svoje příměstské tábory. Při mateřské dovolené jsem si udělala kurz asistent pedagoga v Praze.  

Motto: Pokud opravdu chcete dosáhnout úspěchu, nikdy se nevzdáveje. A to bez ohledu na to, do jak špatné situace se můžete dostat.

Libuse Rozlivkova

Libuše Rozlivková

vedoucí školní družiny

Vystudovala hotelovou školu v Poděbradech. Pracovala jako manažerka ve stravovacích a ubytovacích službách. Poté začala pracovat jako vychovatelka na internátní škole COP a SZŠ v Nymburce a vystudovala distanční pedagogické studium při vysoké škole J.A. Komenského Praha.

Práce s dětmi je pro ni radost. Sama vychovala 3 děti a 4 vnoučata. Její zálibou je především četba knih nebo poslouchání audio knížek. Ráda pečuje o svou krásnou zahrádku. Ve volném čase bere vnoučata na výlety třeba do hor. Doma má 4 kočky a pejska, které bezmezně miluje. Je otevřená novým věcem a ráda se cokoliv naučí. Proto začala studovat na Univerzitě třetího věku. Studovala na Filozofické fakultě UK obory První republika a Psychologie všedního dne. Nyní studuje na Lékařské fakultě UK obor Biologie.

Myslí si, že děti jsou naše naděje pro lepší budoucnost – k tomu chce přispívat při provázení a výchově. 

Její motto je: „Nikdy to nevzdat!“

 

Markéta Čulá 

průvodkyně ve školní družině