ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

 

Naši lidé

Vedení školyMiroslava Homolová
Mgr. Miroslava Homolová

Ředitelka školy

Vystudovala učitelství pro první stupeň a speciální pedagogiku na PF Univerzity v Hradci Králové. Působila na malotřídní i plně organizované škole, na dva roky zvolila pro svou rodinu domácí vzdělávání. Absolvovala množství vzdělávacích kurzů, rozšířila si dovednosti v různorodých profesních rolích jako učitelka, výchovná poradkyně, speciální pedagog, školitelka a průvodkyně začínajících učitelů, koordinátorka a implementátorka mnoha užitečných vzdělávacích nástrojů. Od minulého roku spoluorganizuje odborné setkávání pedagogů v oblasti podpůrné speciálně-pedagogické péče, zároveň připravuje tvůrčí programy pro spolupráci škol na úrovni základního i středního vzdělávání.

Ve vlastním životě je manželkou, maminkou třech dětí i pěstounkou. Hraje na flétnu a klavír, ráda zpívá, cestuje a velmi ráda vytváří zázemí své rodině.

Její pedagogické motto je: ”Pomoz mi, abych to dokázal sám” aneb “give a man a fish and you feed him for a day; teach a man to fish and you feed him for a lifetime.”

Pavla Brožová
PhDr. Pavla Brožová

Zástupkyně ředitelky, třídní učitelka 7. třídy, vyučující českého jazyka a čtenářských dílen

Vystudovala český jazyk a literaturu na Filosofické fakultě UK. Už od dob univerzitního studia se zabývá ověřováním výsledků vzdělávání v oblasti mateřského jazyka a literárních dovedností. Sama je vášnivá čtenářka a stále hledá cesty, jak čtení propojovat se vzděláváním. Je spoluautorkou několika publikací pro žáky základních i středních škol. Mluví anglicky a německy.

Lenka Mončeková
Mgr. Lenka Mončeková

Zřizovatelka školy, třídní učitelka 8. třídy, mentorská podpora

Zřizovatelka školy, učitelka, lektorka, příležitostná autorka. Působí 20 let na základní škole na 1. a 2. stupni jako učitelka. Vystudovala FF Ostravské univerzity, obor učitelství pro 2. stupeň, aprobace Čj – HV. Absolvovala dlouhodobé kurzy a semináře Začít spolu, Kritické myšlení, Integrovaná tematická výuka a projektové vyučování, Genetická metoda čtení, výuka písma Comenia Script, Metodika výuky anglického jazyka na 1. stupni. Věnuje se vzdělávání učitelů, vede semináře zaměřené na metody aktivního učení, spolupracuje jako mentorka a lektorka. Mluví anglicky a rusky.

Hraje na klavír a kytaru, aktivně zpívá, vedla dětské pěvecké sbory na ZŠ (Poděbrady, Sokoleč, Plaňany). Má dvě děti.

Učitelé


 

Kamila Čáslavská

Třídní učitelka 6. ročníku, koordinátorka asistentů pedagoga, výchovná poradkyně, projektový průvodce

Absolvovala Obchodní akademii v Liberci. V současné době studuje na FF UK obor pedagogika a na UJAK obor speciální pedagogika. Zkušenosti s dětmi má jako vedoucí táborů, kroužků, z doučování, a od roku 2013 jako asistentka pedagoga.

Ve volném čase se ráda toulá po horách, přírodou, a hledá nové cesty. Domluví se francouzsky a anglicky. Ráda čte, hraje na kytaru, klavír. Má dvě děti, se kterými objevuje svět kolem nás.

Motto: „Lidský osud není nikdy vysvětlitelný a postihnutelný z jednoho bodu, jediného hlediska, poznatelný z jedné stránky, z jednoho postoje k životu, ale jeho běh, jeho kolotání v sobě soustřeďuje klíč k porozumění a poznání života a osudu všech lidí v jeho čase žijících.“ (Jiří Kolář)

Jiří Klečák
Mgr. Jiří Klečák

Třídní učitel 9. ročníku, vyučující českého jazyka, projektový průvodce humanitních věd

Absolvent Pedagogické fakulty JČU v Českých Budějovicích, obor český jazyk a literatura a latina. Od roku 2007 pracuje jako pedagog na základních i středních školách. Ve volném čase se věnuje cestování po stopách historie, za poznáním zajímavých lidí a kultur a do vysokých hor. Dosud navštívil téměř tři desítky zemí mimo Evropu. Mluví anglicky a německy.

Motto: „Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.“ (Charles Farrar Browne)

Pavel Heřmann
BcA. Pavel Heřmann

Třídní učitel 3. ročníku, garant školní družiny

Absolvent Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, obor dramatická výchova. Od malička byl veden k různým řemeslům, výtvarnému umění a práci s materiálem. Aktivně se šest let účastnil Letních výtvarných dílen a Týdnů tvořivého myšlení, kde propukla jeho vášeň k tvorbě a divadlu.

Od roku 2010 je členem a spoluzakladatelem loutkového divadla ToyMachine. Zde se realizuje jako scénograf, loutkoherec a vedoucí Výtvarně – kreativních dílen. Právě tyto dílny a jeho vysokoškolská praxe vedly ke vzdělávání dětí v oblasti divadla a tvorby jako takové. Od roku 2015 je lektorem divadelního kroužku v DDŠ Býchory, kde spolupracuje s dětmi s nařízenou ústavní a ochrannou výchovou.

Motto: „Divadlo spojuje všechna umění – a my, herci, jsme misionáři“ (Anton Pavlovič Čechov)

Mgr. Tereza Wohlgemuthová

Školní projektová manažerka

Vystudovala  pedagogiku a později navazující učitelství pedagogiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Ještě za studií začala pracovat v oblasti mezinárodního spolupráce evropských školních institucí při MŠMT, což pro ni byla neuvěřitelná zkušenost. I proto je velkou příznivkyní mezinárodního partnerství prostřednictvím projektů, neboť přináší svým aktérům nejenom nové znalosti a dovednosti, ale také nové příležitosti pro vlastní rozvoj. Učitelé a žáci se stávají více otevření a tolerantní vůči ostatním a zvyšuje se jejich motivace a chuť pro další vzdělávání.

Ještě před vysokoškolským studiem žila tři roky ve Velké Británii, kde nejdříve působila jako au-pair v britských rodinách a později pracovala jako pečovatelka v domově pro seniory.

„Naučit se anglicky bylo jedno z nejlepších rozhodnutí, které jsem učinila, v mnoha ohledech to obohatilo můj život. A budu moc ráda, když i našim žákům budu moci zprostředkovat příležitosti, které skýtá znalost cizího jazyka.“

Bc. Lukáš Novák

Vyučující tělesné výchovy na 1. a 2. stupni

Jeho hlavní každodenní náplní je aktivní pohyb a zájem o zdravý životní styl. Rozhodně není z těch, kteří by kázali vodu a pili víno, ale sám se snaží jít svým klientům příkladem. Aktivně se účastní různých závodů a objevuje zajímavé recepty. Neustále se v oboru vzdělává, navštěvuje různé semináře a školení o výživě a nových trendech ve cvičení. Baví ho směrovat lidi v oblasti pohybu a stravy na správnou cestu.

Zdenka Posejpalová

Třídní učitelka 5. ročníku, vyučující ruského a českého jazyka, projektový průvodce

Má dlouhodobé zkušenosti s prací s dětmi, zejména z letních táborů. V současné době studuje UJAK, obor speciální pedagogika. Zpívá v kapele Votomtoje, skládá písně, ráda jezdí na kole a čte. Její oblíbení autoři jsou Irving, Viewegh, Tolkien, C. S. Lewis.

Bc. Vladimír Privulovič

Vyučující angličtiny, projektový průvodce, třídní učitel 4. ročníku

Vláďa je grafický designer a ilustrátor původem ze Srbska. Naučí vás jak kreslit a malovat s chutí a nadšením. Díky jeho přístupu se jak mladí tak i dospělí osvobodí od nejistoty a tvoří to co je baví a motivuje pro další tvorbu. Jako tvůrce se přiklání především ke sféře digitální malby a fantasy tématice, která je jeho životní zálibou. Baví ho vyhledávat propojení mezí  literární tvorbou a vizuálním světem – odtud také vychází jeho zájem pro tvorbu komiksu. Současně také pracuje na grafickém zpracování osobního příběhu.

Má za sebou dvě umělecké školy a neustále vyhledává zajímavé a inovativní způsoby jak učit kreslit a malovat, ale i jak pracovat s dětmi.

Hraje na kytaru a zpívá. Rád hraje šachy a píše v angličtině, srbštině a češtině. K dětem cítí zodpovědnost za rozvíjení jejich tvůrčích schopností skrze hru, zábavu ale i tvrdou práci.

Motto: „Talent je mýtus.“

Jeho práci najdete na: https://www.behance.net/Vladimirious

Bc. Pavel Kudrna

Vyučující matematiky a projektový průvodce

Jeho původní zaměření je silnoproudá elektrotechnika. Postupem času se specializoval na obor IT, ve kterém stále pracuje na různých projektových pozicích (testing, support, release manager, consultant, team leader, …).

Už na základní škole si představoval, jak vyučuje. Na střední škole se tato touha zesilovala a na vysoké škole vyústila v doučování žáků základních a středních škol v matematice a fyzice, což praktikuje dodnes a velmi ho to naplňuje.
Dlouho snil o možnosti spolupráce se základní školou s otevřeným a respektujícím přístupem k žákům. Snaží se děti inspirovat a být jim oporou ve vzdělávání a rozvíjet jejich zájmy. Tento přístup k žákům a úžasnou partu učitelů nalezl právě v ZŠ JEDNA RADOST.

Táňa Votavová

Třídní učitelka 1. ročníku

Děti jsou pro ni úžasné bytosti, které si zaslouží jedinečnou pozornost. Její přístup k dětem je velmi otevřený, komunikativní, kreativní. Ráda jim naslouchá a upřednostňuje individuální přístup.
Vystudovala 1. KŠPA obor  ekonomika – účetnictví, dále pak obor ochrana životního prostředí – UJEP. Absolvovala střední soukromou školu pedagogiky a sociálních služeb v Obratani – předškolní a mimoškolní výchovu. Studovala na fakultě pedagogické – učitelství pro 1. stupeň ZŠ v Plzni. Podílela se na vzniku soukromé MŠ Indigo Kids v Praze. S dětmi má dlouholetou zkušenost, a to jak z mateřské a základní školy, ale také z kroužků a táborů.
Má tři děti, které ji stále učí novým dovednostem.
Ve volném čase cvičí jógu, tai- chi, jezdí na in-line bruslích, má ráda turistiku, a stále se ráda věnuje problematice životního prostředí.

Eliška Votavová

Asistentka pedagoga a vychovatelka, třídní učitelka 2. ročníku

Vystudovala střední ekonomickou školu v Praze. Během studia chodila do skupiny PEER, kde získala osvědčení 120 výcvikových hodin psychosociální průpravy v oblasti preventivních aktivit s užití PEER prvků. Ve studiu pokračuje na nástavbové střední soukromé škole pedagogiky a sociálních služeb v Obratani – obory předškolní a mimoškolní výchova. Aktuálně absolvuje kurz asistenta pedagoga v Kolíně. Práce s dětmi ji velmi baví, je jí velmi blízké Učení hrou.
Ve svém volném čase se ráda věnuje zdravému životnímu stylu.

Ing. Marcela Dvořáková-Meidingerová

Vyučující francouzského jazyka

V 70. letech vystudovala matematický obor na Vysoké škole ekonomické v Praze, ale následná práce v oblasti výpočetní techniky byla cizí její duši. Jediné, pro co tehdy žila, byly tábory pro děti zaměstnanců, kde pracovala jako vedoucí. Po narození dcery dala dohromady skupinu pražských dětí a osm let organizovala tábory podle svých představ: svobodné,  respektující osobnost každého dítěte i dospělých, kteří věnovali dětem svůj volný čas. Nevěděla tehdy nic o alternativní výchově, přesto ji intuitivně praktikovala.

V 90.letech odešla do Francie, kde se vdala a studovala, získala magisterský titul v oboru didaktiky francouzštiny. V neziskové organizaci C.E.M.E.A  s manželem školili mladé Francouze pro práci s dětmi ve volném čase. Tam se poprvé seznámila s metodami « éducation nouvelle » (alternativní výchova).

Více než 20 let potom s manželem cestovali po světě a vyučovali francouzštinu: v Čechách, v Mexiku, v USA a v Jižní Koreji. Napsali spolu několik učebnic, vedli skupiny amatérského divadla, školili budoucí učitele francouzštiny. V Koreji se nadchla pro kresbu tuší a ilustrovala několik knih. Vrátila se do Čech v prosinci 2019 s chutí pokračovat  v tom krásném dobrodružství, kterým je pro ni život.

Bc. Lucie Kubínová

Vyučující anglického a německého jazyka, projektová průvodkyně přírodních věd

Vystudovala střední pedagogickou školu a poté německou a polskou filologii. Několik let pracovala jako tlumočnice a psychoterapeutka. Práce s dětmi a lidmi všeobecně je její vášní. Ráda se učí novým věcem. Před rokem začala tančit salsu a bachatu, cestuje a věnuje se rodině.

Kateřina Černá

Vyučující matematiky, projektová průvodkyně

Vystudovala Nymburské Gymnázium a nyní se nadále věnuje studiu na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě.

Práce s dětmi jí byla vždy velice blízká. Několikrát se účastnila dětských příměstských táborů a sportovních soustředění, kde zajišťovala program a dozor nad dětmi. Ve svém volném čase se věnuje cestování a osobnímu rozvoji.

Michael Smith

Vyučující anglického jazyka – rodilý mluvčí.

Ing. Iva Vokáčová

Vyučující matematiky, čtenářských dílen, projektové výuky zaměřené na přírodní vědy

Asistenti


 

Mgr. Annamária Musílek

Speciální pedagožka

Vystudovala Pedagogickou fakultu UK v Bratislavě, obor učitelství prvního stupně a speciální pedagogiku. Pro práci s malými dětmi byla rozhodnutá snad odjakživa. Od studií na VŠ vedla tábory pro děti s hendikepem i bez hendikepu, moderovala karnevaly, soutěže. Učila v MŠ, ZŠ – přípravné třídy i čtvrtou třídu. Nejvíce ji na výuce baví, když jsou žáci zvídaví a chtějí vědět daleko více, než je v učebnici, jdou do hloubky problému. Energii jí berou lidé, které nic nebaví.
Volný čas tráví především s rodinou, kterou tvoří manžel, tři synové a dva pejskové. Ve volném čase ráda chodí na procházky, kde dobíjí energii.
Motto: „Buď tam, kde je ti dobře, a obklop se dobrými lidmi, lépe pak zvládneš ty ostatní.“

Šárka Rzavská

Asistentka pedagoga

Vždy milovala práci s dětmi a už od malička byla velkou chůvou. Její láska k lidem ji dovedla k založení firmy, kde  pomáhala rodinám s chodem domácnosti a výchovou dětí. Také často pomáhala jako primátorka dětských akcí, jako jsou karnevaly, dětské dny a velmi ji bavila spolupráce s MC Poděbrady.

V dětech vidí čisté dušičky, od kterých se máme stále co učit.

Motto: „Každá chyba, je příležitostí se něčemu naučit.“ Osho

Bc. Pavla Krausová

Asistentka pedagoga a vychovatelka

Pracuje sedm let jako asistentka pedagoga v mateřské a základní škole. Práce s dětmi ji baví a těší se z každého pokroku dětí. Během praxe si doplnila vzdělání studiem vychovatelství na PedF UK a studiem pro asistenty pedagoga. Ve volném čase cvičí jógu, čte, pracuje na zahradě a toulá se přírodou. Má ráda zvířata a práci s nimi ve smyslu volnočasových aktivit a terapie.

V ZŠ JEDNA RADOST se jí líbí respektující a podporující přístup v komunikaci.

Marcela Fárková

Asistentka pedagoga v 8. ročníku, příprava předškoláčků

Ačkoli byla od mládí obklopena dětmi, vystudovala na doporučení učitelů zdravotní školu. Po narození syna Dominika se v rámci pomaturitního vzdělávání věnovala studiu pro asistenty pedagoga, a tak ji stejně cesty osudu přivedly k práci s dětmi. Nejdříve založila v Praze Dominikovu miniškolku a po přestěhování k Poděbradům dostala příležitost pracovat ve škole JEDNA RADOST jako asistentka pedagoga, dále pracovala ve školní družině a také se věnovala přípravě předškoláčků k prvním krůčkům do školy.

Iveta Horáková

Vychovatelka, asistentka pedagoga

Jako studentka gymnázia se zájmem o vědy matematické a technické se viděla jako učitelka matematiky. Od školních let byla velmi sportovní. Ve volném čase bruslí, lyžuje a cvičí jógu. Její vášní, kterou ráda předává mladší generaci, je drátkování a šití módních oděvů.

Ve svém životě a při výchově svých tří dětí zjistila, jak nepotlačovat genialitu lidí: „Nechme je řídit sami sebe a to už od dětství.“

Eli Horynová

Asistentka pedagoga

Od dětství se věnuje hlídání dětí. Pracovala jako průvodkyně dětské skupiny, učitelka MŠ, lektorka dramatické výchovy, výtvarné výchovy, tanců a tvořivých dílen. S dětmi pracuje již několik let, zkušenosti získala převážně ve specializovaných zařízeních jako je Jedličkův ústav, škola pro děti s autismem, mezigenerační centrum Julie, rodinné centrum Pexeso, MŠ a ZŠ Kolín.

V průběhu života se začala dostávat k mnoha terapiím, které ji samotnou inspirovaly. Vždy se ráda učila novým věcem. Cesta života ji dovedla k úzké spolupráci dětmi s poruchou autistického spektra, dětmi s ADHD, s neslyšícími, dětmi s DMO, s vývojovou dysfázií, svalovou dystrofií, Downovým syndromem.

Sama je matkou dítěte, které se narodilo s těžkou zrakovou vadou, která s sebou nesla 3 roky intenzivní rehabilitace. Její syn, který byl slepý na jedno oko, získal zpět svůj zrak. Proto ví, že všechny děti na tomto světě mají jedinečné poslání a jsou naší největší šancí pro naše životy. Je jim vděčná za to, co ji naučily a stále učí. A to je láska a nové směry našich životů.

KancelářAnna Bárta DiS.

Vedoucí hospodářsko-správního úseku

Zdenka Švábová

administrativa, hospodářka školy

Školní výdejna a sekce úklidu


 

Iva Havlinová