ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Vedení školy


František Brož

Mgr. František Brož

Ředitel školy

Vystudoval český jazyk a literaturu, dějepis a dějiny filozofie v dějinách společnosti na FF UK v Praze. V minulých letech pracoval mimo jiné jako metodik projektů POSPOLU (spolupráce škol a firem) a MOV (Modernizace oborného vzdělávání) realizovaných bývalým Národním ústavem pro vzdělávání – dnes Národní pedagogický institut ČR, se kterým spolupracuje i v současné době. S Ústavem výzkumu a rozvoje vzdělávání PedF v Praze spolupracoval na projektu CLoSE (Czech Longitudinal Study in Education). Dlouhodobě působí jako lektor vzdělávacích programů v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Je autorem nebo spoluautorem učebnic, slovníkových příruček, sbírek testových úloh a dalších publikací pro žáky základních i středních škol. V knihách vydávaných brněnským nakladatelstvím Edika i v dalších materiálech pracuje s propojováním principů formálního a neformálního vzdělávání. Přes dvacet let působí externě na Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK. Stál u zrodu projektu ČT EDU, na kterém se podílí i v současnosti. Provozuje webové stránky www.procestinu.com obsahující i elektronický časopis PROČeštinu.

Miroslava Homolová

Mgr. Miroslava Homolová

Ředitelka školy

Vystudovala učitelství pro první stupeň a speciální pedagogiku na PF Univerzity v Hradci Králové. Působila na malotřídní i plně organizované škole, na dva roky zvolila pro svou rodinu domácí vzdělávání. Absolvovala množství vzdělávacích kurzů, rozšířila si dovednosti v různorodých profesních rolích jako učitelka, výchovná poradkyně, speciální pedagog, školitelka a průvodkyně začínajících učitelů, koordinátorka a implementátorka mnoha užitečných vzdělávacích nástrojů. Od minulého roku spoluorganizuje odborné setkávání pedagogů v oblasti podpůrné speciálně-pedagogické péče, zároveň připravuje tvůrčí programy pro spolupráci škol na úrovni základního i středního vzdělávání.

Ve vlastním životě je manželkou, maminkou třech dětí i pěstounkou. Hraje na flétnu a klavír, ráda zpívá, cestuje a velmi ráda vytváří zázemí své rodině.

Její pedagogické motto je: ”Pomoz mi, abych to dokázal sám” aneb “give a man a fish and you feed him for a day; teach a man to fish and you feed him for a lifetime.”

Tereza Wohlgemuthová

Mgr. Tereza Wohlgemuthová

Zástupkyně ředitele

Vystudovala  pedagogiku a později navazující učitelství pedagogiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Ještě za studií začala pracovat v oblasti mezinárodního spolupráce evropských školních institucí při MŠMT, což pro ni byla neuvěřitelná zkušenost. I proto je velkou příznivkyní mezinárodního partnerství prostřednictvím projektů, neboť přináší svým aktérům nejenom nové znalosti a dovednosti, ale také nové příležitosti pro vlastní rozvoj. Učitelé a žáci se stávají více otevření a tolerantní vůči ostatním a zvyšuje se jejich motivace a chuť pro další vzdělávání.

Ještě před vysokoškolským studiem žila tři roky ve Velké Británii, kde nejdříve působila jako au-pair v britských rodinách a později pracovala jako pečovatelka v domově pro seniory.

“Naučit se anglicky bylo jedno z nejlepších rozhodnutí, které jsem učinila, v mnoha ohledech to obohatilo můj život. A budu moc ráda, když i našim žákům budu moci zprostředkovat příležitosti, které skýtá znalost cizího jazyka.”

Učitelé


Pavla Brožová

PhDr. Pavla Brožová

Třídní učitelka 8. ročníku, vyučující českého jazyka a čtenářských dílen

Vystudovala český jazyk a literaturu na Filosofické fakultě UK. Už od dob univerzitního studia se zabývá ověřováním výsledků vzdělávání v oblasti mateřského jazyka a literárních dovedností. Sama je vášnivá čtenářka a stále hledá cesty, jak čtení propojovat se vzděláváním. Je spoluautorkou několika publikací pro žáky základních i středních škol. Mluví anglicky a německy.

Lenka Mončeková

Mgr. Lenka Mončeková

Učitelka českého jazyka, třídní učitelka

Zřizovatelka školy, učitelka, lektorka, příležitostná autorka. Působí 20 let na základní škole na 1. a 2. stupni jako učitelka. Vystudovala FF Ostravské univerzity, obor učitelství pro 2. stupeň, aprobace Čj – HV. Absolvovala dlouhodobé kurzy a semináře Začít spolu, Kritické myšlení, Integrovaná tematická výuka a projektové vyučování, Genetická metoda čtení, výuka písma Comenia Script, Metodika výuky anglického jazyka na 1. stupni. Věnuje se vzdělávání učitelů, vede semináře zaměřené na metody aktivního učení, spolupracuje jako mentorka a lektorka. Mluví anglicky a rusky.

Hraje na klavír a kytaru, aktivně zpívá, vedla dětské pěvecké sbory na ZŠ (Poděbrady, Sokoleč, Plaňany). Má dvě děti.

Kamila Čáslavská

Třídní učitelka 7. ročníku, koordinátorka asistentů pedagoga, výchovná poradkyně, projektová průvodkyně

Absolvovala Obchodní akademii v Liberci. V současné době studuje na FF UK obor pedagogika a na UJAK obor speciální pedagogika. Zkušenosti s dětmi má jako vedoucí táborů, kroužků, z doučování, a od roku 2013 jako asistentka pedagoga.

Ve volném čase se ráda toulá po horách, přírodou, a hledá nové cesty. Domluví se francouzsky a anglicky. Ráda čte, hraje na kytaru, klavír. Má dvě děti, se kterými objevuje svět kolem nás.

Motto: „Lidský osud není nikdy vysvětlitelný a postihnutelný z jednoho bodu, jediného hlediska, poznatelný z jedné stránky, z jednoho postoje k životu, ale jeho běh, jeho kolotání v sobě soustřeďuje klíč k porozumění a poznání života a osudu všech lidí v jeho čase žijících.“ (Jiří Kolář)

Jiří Klečák

Mgr. Jiří Klečák

Třídní učitel 9. ročníku, vyučující českého jazyka, projektový průvodce humanitních věd

Absolvent Pedagogické fakulty JČU v Českých Budějovicích, obor český jazyk a literatura a latina. Od roku 2007 pracuje jako pedagog na základních i středních školách. Ve volném čase se věnuje cestování po stopách historie, za poznáním zajímavých lidí a kultur a do vysokých hor. Dosud navštívil téměř tři desítky zemí mimo Evropu. Mluví anglicky a německy.

Motto: „Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.“ (Charles Farrar Browne)

Pavel Heřmann

BcA. Pavel Heřmann

Třídní učitel 3. ročníku, garant školní družiny

Absolvent Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, obor dramatická výchova. Od malička byl veden k různým řemeslům, výtvarnému umění a práci s materiálem. Aktivně se šest let účastnil Letních výtvarných dílen a Týdnů tvořivého myšlení, kde propukla jeho vášeň k tvorbě a divadlu.

Od roku 2010 je členem a spoluzakladatelem loutkového divadla ToyMachine. Zde se realizuje jako scénograf, loutkoherec a vedoucí Výtvarně – kreativních dílen. Právě tyto dílny a jeho vysokoškolská praxe vedly ke vzdělávání dětí v oblasti divadla a tvorby jako takové. Od roku 2015 je lektorem divadelního kroužku v DDŠ Býchory, kde spolupracuje s dětmi s nařízenou ústavní a ochrannou výchovou.

Motto: „Divadlo spojuje všechna umění – a my, herci, jsme misionáři“ (Anton Pavlovič Čechov)

Tereza Wohlgemuthová

Mgr. Tereza Wohlgemuthová

Školní projektová manažerka, učitelka anglického jazyka

Vystudovala  pedagogiku a později navazující učitelství pedagogiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Ještě za studií začala pracovat v oblasti mezinárodního spolupráce evropských školních institucí při MŠMT, což pro ni byla neuvěřitelná zkušenost. I proto je velkou příznivkyní mezinárodního partnerství prostřednictvím projektů, neboť přináší svým aktérům nejenom nové znalosti a dovednosti, ale také nové příležitosti pro vlastní rozvoj. Učitelé a žáci se stávají více otevření a tolerantní vůči ostatním a zvyšuje se jejich motivace a chuť pro další vzdělávání.

Ještě před vysokoškolským studiem žila tři roky ve Velké Británii, kde nejdříve působila jako au-pair v britských rodinách a později pracovala jako pečovatelka v domově pro seniory.

“Naučit se anglicky bylo jedno z nejlepších rozhodnutí, které jsem učinila, v mnoha ohledech to obohatilo můj život. A budu moc ráda, když i našim žákům budu moci zprostředkovat příležitosti, které skýtá znalost cizího jazyka.”

Zdenka Posejpalová

Zdenka Posejpalová

Vyučující ruského a českého jazyka, projektová průvodkyně

Má dlouhodobé zkušenosti s prací s dětmi, zejména z letních táborů. V současné době studuje UJAK, obor speciální pedagogika. Zpívá v kapele Votomtoje, skládá písně, ráda jezdí na kole a čte. Její oblíbení autoři jsou Irving, Viewegh, Tolkien, C. S. Lewis.

Bc. Vladimír Privulovič

Vyučující angličtiny, tělocviku, projektový průvodce, třídní učitel 5. ročníku

Vláďa je grafický designer a ilustrátor původem ze Srbska. Naučí vás jak kreslit a malovat s chutí a nadšením. Díky jeho přístupu se jak mladí tak i dospělí osvobodí od nejistoty a tvoří to co je baví a motivuje pro další tvorbu. Jako tvůrce se přiklání především ke sféře digitální malby a fantasy tématice, která je jeho životní zálibou. Baví ho vyhledávat propojení mezí  literární tvorbou a vizuálním světem – odtud také vychází jeho zájem pro tvorbu komiksu. Současně také pracuje na grafickém zpracování osobního příběhu.

Má za sebou dvě umělecké školy a neustále vyhledává zajímavé a inovativní způsoby jak učit kreslit a malovat, ale i jak pracovat s dětmi.

Hraje na kytaru a zpívá. Rád hraje šachy a píše v angličtině, srbštině a češtině. K dětem cítí zodpovědnost za rozvíjení jejich tvůrčích schopností skrze hru, zábavu ale i tvrdou práci.

Motto: “Talent je mýtus.”

Jeho práci najdete na: https://www.behance.net/Vladimirious

Bc. Pavel Kudrna

Vyučující matematiky a projektový průvodce

Jeho původní zaměření je silnoproudá elektrotechnika. Postupem času se specializoval na obor IT, ve kterém stále pracuje na různých projektových pozicích (testing, support, release manager, consultant, team leader, …).

Už na základní škole si představoval, jak vyučuje. Na střední škole se tato touha zesilovala a na vysoké škole vyústila v doučování žáků základních a středních škol v matematice a fyzice, což praktikuje dodnes a velmi ho to naplňuje.
Dlouho snil o možnosti spolupráce se základní školou s otevřeným a respektujícím přístupem k žákům. Snaží se děti inspirovat a být jim oporou ve vzdělávání a rozvíjet jejich zájmy. Tento přístup k žákům a úžasnou partu učitelů nalezl právě v ZŠ JEDNA RADOST.

Táňa Votavová

Třídní učitelka 1. ročníku

Děti jsou pro ni úžasné bytosti, které si zaslouží jedinečnou pozornost. Její přístup k dětem je velmi otevřený, komunikativní, kreativní. Ráda jim naslouchá a upřednostňuje individuální přístup.
Vystudovala 1. KŠPA obor  ekonomika – účetnictví, dále pak obor ochrana životního prostředí – UJEP. Absolvovala střední soukromou školu pedagogiky a sociálních služeb v Obratani – předškolní a mimoškolní výchovu. Studovala na fakultě pedagogické – učitelství pro 1. stupeň ZŠ v Plzni. Podílela se na vzniku soukromé MŠ Indigo Kids v Praze. S dětmi má dlouholetou zkušenost, a to jak z mateřské a základní školy, ale také z kroužků a táborů.
Má tři děti, které ji stále učí novým dovednostem.
Ve volném čase cvičí jógu, tai- chi, jezdí na in-line bruslích, má ráda turistiku, a stále se ráda věnuje problematice životního prostředí.

Eliška Votavová

Asistentka pedagoga a vychovatelka, třídní učitelka 2. ročníku

Vystudovala střední ekonomickou školu v Praze. Během studia chodila do skupiny PEER, kde získala osvědčení 120 výcvikových hodin psychosociální průpravy v oblasti preventivních aktivit s užití PEER prvků. Ve studiu pokračuje na nástavbové střední soukromé škole pedagogiky a sociálních služeb v Obratani – obory předškolní a mimoškolní výchova. Aktuálně absolvuje kurz asistenta pedagoga v Kolíně. Práce s dětmi ji velmi baví, je jí velmi blízké Učení hrou. Ve svém volném čase se ráda věnuje zdravému životnímu stylu.

Ing. Marcela Dvořáková-Meidingerová

Vyučující francouzského jazyka

V 70. letech vystudovala matematický obor na Vysoké škole ekonomické v Praze, ale následná práce v oblasti výpočetní techniky byla cizí její duši. Jediné, pro co tehdy žila, byly tábory pro děti zaměstnanců, kde pracovala jako vedoucí. Po narození dcery dala dohromady skupinu pražských dětí a osm let organizovala tábory podle svých představ: svobodné,  respektující osobnost každého dítěte i dospělých, kteří věnovali dětem svůj volný čas. Nevěděla tehdy nic o alternativní výchově, přesto ji intuitivně praktikovala.

V 90.letech odešla do Francie, kde se vdala a studovala, získala magisterský titul v oboru didaktiky francouzštiny. V neziskové organizaci C.E.M.E.A  s manželem školili mladé Francouze pro práci s dětmi ve volném čase. Tam se poprvé seznámila s metodami « éducation nouvelle » (alternativní výchova).

Více než 20 let potom s manželem cestovali po světě a vyučovali francouzštinu: v Čechách, v Mexiku, v USA a v Jižní Koreji. Napsali spolu několik učebnic, vedli skupiny amatérského divadla, školili budoucí učitele francouzštiny. V Koreji se nadchla pro kresbu tuší a ilustrovala několik knih. Vrátila se do Čech v prosinci 2019 s chutí pokračovat  v tom krásném dobrodružství, kterým je pro ni život.

Bc. Lucie Kubínová

Třídní učitelka 4. ročníku, vyučující anglického a německého jazyka, projektová průvodkyně přírodních věd

Vystudovala střední pedagogickou školu a poté německou a polskou filologii. Několik let pracovala jako tlumočnice a psychoterapeutka. Práce s dětmi a lidmi všeobecně je její vášní. Ráda se učí novým věcem. Před rokem začala tančit salsu a bachatu, cestuje a věnuje se rodině.

Bc. Kateřina Černá

Třídní učitelka 6. ročníku, vyučující matematiky, projektová průvodkyně

Vystudovala Nymburské Gymnázium a nyní se nadále věnuje studiu na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě.

Práce s dětmi jí byla vždy velice blízká. Několikrát se účastnila dětských příměstských táborů a sportovních soustředění, kde zajišťovala program a dozor nad dětmi. Ve svém volném čase se věnuje cestování a osobnímu rozvoji.

Michael Smith

Vyučující anglického jazyka – rodilý mluvčí.

Mgr. Annamária Musílek

Učitelka a speciální pedagožka

Vystudovala Pedagogickou fakultu UK v Bratislavě, obor učitelství prvního stupně a speciální pedagogiku. Pro práci s malými dětmi byla rozhodnutá snad odjakživa. Od studií na VŠ vedla tábory pro děti s hendikepem i bez hendikepu, moderovala karnevaly, soutěže. Učila v MŠ, ZŠ – přípravné třídy i čtvrtou třídu. Nejvíce ji na výuce baví, když jsou žáci zvídaví a chtějí vědět daleko více, než je v učebnici, jdou do hloubky problému. Energii jí berou lidé, které nic nebaví.
Volný čas tráví především s rodinou, kterou tvoří manžel, tři synové a dva pejskové. Ve volném čase ráda chodí na procházky, kde dobíjí energii.
Motto: “Buď tam, kde je ti dobře, a obklop se dobrými lidmi, lépe pak zvládneš ty ostatní.”

Ing. Iva Vokáčová

Vyučující matematiky, čtenářských dílen, projektové výuky zaměřené na přírodní vědy

Asistenti


Bc. Pavla Krausová

Asistentka pedagoga a vychovatelka

Pracuje sedm let jako asistentka pedagoga v mateřské a základní škole. Práce s dětmi ji baví a těší se z každého pokroku dětí. Během praxe si doplnila vzdělání studiem vychovatelství na PedF UK a studiem pro asistenty pedagoga. Ve volném čase cvičí jógu, čte, pracuje na zahradě a toulá se přírodou. Má ráda zvířata a práci s nimi ve smyslu volnočasových aktivit a terapie.

V ZŠ JEDNA RADOST se jí líbí respektující a podporující přístup v komunikaci.

Marcela Fárková

Asistentka pedagoga v 8. ročníku, příprava předškoláčků

Ačkoli byla od mládí obklopena dětmi, vystudovala na doporučení učitelů zdravotní školu. Po narození syna Dominika se v rámci pomaturitního vzdělávání věnovala studiu pro asistenty pedagoga, a tak ji stejně cesty osudu přivedly k práci s dětmi. Nejdříve založila v Praze Dominikovu miniškolku a po přestěhování k Poděbradům dostala příležitost pracovat ve škole JEDNA RADOST jako asistentka pedagoga, dále pracovala ve školní družině a také se věnovala přípravě předškoláčků k prvním krůčkům do školy.

Radka Veselá

Radka Veselá

Vedoucí vychovatelka ve školní družině a dětském klubu

Od září 2021 nová posila do naší školní družiny a dětského klubu. Radka se po patnácti letech vrací zpátky do Poděbrad a pokračuje v práci vychovatelky, kterou vykonávala v předchozím bydlišti na Moravě.
Během své desetileté praxe si vždy vytvořila hezký kontakt s dětmi i jejich rodiči a ráda se s nimi nadále potkává. Úspěšně absolvovala různá školení např. asistent pedagoga ve školní praxi, výtvarná dílna a šití ve školních družinách, dramatická výuka jako prostředek začlenění do dětské skupiny, práce se žáky s SPC ve školních družinách a další. Práce s dětmi ji těší a naplňuje, sama má tři dcery. Mezi její další zájmy patří kultura, turistika, cyklistika, ruční práce, práce na zahrádce.

Její motto pro práci s dětmi je: „Co slyším, to zapomenu. Co vidím, to si pamatuji. Co si vyzkouším, tomu rozumím.“

Libuse Rozlivkova

Libuše Rozlivková

Průvodkyně ve školním klubu

Vystudovala hotelovou školu v Poděbradech. Pracovala jako manažerka ve stravovacích a ubytovacích službách. Poté začala pracovat jako vychovatelka na internátní škole COP a SZŠ v Nymburce a vystudovala distanční pedagogické studium při vysoké škole J.A. Komenského Praha.

Práce s dětmi je pro ni radost. Sama vychovala 3 děti a 4 vnoučata. Její zálibou je především četba knih nebo poslouchání audio knížek. Ráda pečuje o svou krásnou zahrádku. Ve volném čase bere vnoučata na výlety třeba do hor. Doma má 4 kočky a pejska, které bezmezně miluje. Je otevřená novým věcem a ráda se cokoliv naučí. Proto začala studovat na Univerzitě třetího věku. Studovala na Filozofické fakultě UK obory První republika a Psychologie všedního dne. Nyní studuje na Lékařské fakultě UK obor Biologie.

Myslí si, že děti jsou naše naděje pro lepší budoucnost – k tomu chce přispívat při provázení a výchově. 

Její motto je: „Nikdy to nevzdat!“

Kancelář


 

Anna Bárta DiS.

Vedoucí hospodářsko-správního úseku

Školní výdejna a sekce úklidu


Iva Havlinová

Helena Hrušková