Předběžná přihláška – LETNÍ PŘÍMĚSTKÉ TÁBORY

Zájemci se přihlašují přes předběžnou přihlášku.

PŘIHLAŠTE SVÉ DĚTI NA LETNÍ TÁBORY 2023!

I tento rok pořádá Základní škola JEDNA RADOST příměstské tábory pro malé nadšence!

Tábory budou probíhat od pondělí do pátku v čase 8:00 – 16:00 hod. Povedou je naši zkušení lektoři z řad učitelů nebo ověřených lektorů. Optimální kapacita na jednoho lektora je do 15 dětí, při větším počtu dětí, bude zajištěna 2. doprovodná osoba při výletech a pobytech venku.

Tábory se budou konat v ZŠ a SŠ JEDNA RADOST, Na Hrázi 742/64, Poděbrady.

Doporučený věk dětí je 6 – 12 let, tábory jsou však otevřené i starším sourozencům, pokud by měli zájem o účast nebo v případě Předškoláčka dětem ve věku 5 – 7 let.

Táborový poplatek: 2600 Kč

1. běh v termínu 10. – 14. 7. 2023

Předškoláček (pro děti 5 – 7 let)

anotace: 

Týden plný kouzel
Čeká nás týden plný dobrodružství, hraní her, malování a pobytu v přírodě. Společně se naučíme se naše jména překreslit do run, které si nejdříve vytvoříme z hlíny. Zkusíme si vytvořit vlastní lektvar a zakusíme i jiné pokusy, navlékneme si vlastní náramek z kamínků a naučíme se tvořit mandaly. Nebude chybět táborák, kde si opečeme buřty a jablka s následujícím přespáváním (ze čtvrtka na pátek) pro zájemce.

čas: po – pá 8:00 – 16:00

věk: 5 – 7 let

cena: 2600 Kč

lektorka: Eliška Votavová, učitelka naší 1. třídy, propagátorka zdravého životního stylu s láskou k četbě a malování.

Kreativně-hudební tábor

anotace: 

Tábor je pro všechny malé velké nadšence nejen hudby, ale i dobrodružství. Společně budeme objevovat tóny různých nástrojů, propojení hudby s fantazií a kreativitou, ale také budeme objevovat přírodu, která je plná zajímavých zvukových vjemů. Děti se mohou těšit na hudební i hudebně – pohybové aktivity, ale také na procházky a výlety po okolí a chybět nebude ani tradiční táborák. Těšíme se na všechny milovníky dobrodružství!

čas: po – pá 8:00 – 16:00

věk: 6 – 12 let

cena: 2600 Kč

lektorka: Monika Kršková, učitelka naší 2. třídy, vášnivá hudebnice a sportovkyně. 

2. běh v termínu 7. – 11. 8. 2023

Sportovní tábor

anotace: 

Sportovní příměstský tábor je pro všechny děti, které rádi sportují, tráví čas venku a jsou pro každou zábavu. Každý den vyzkoušíme různé druhy sportů, zahrajeme si spoustu her a naučíme se třeba i něco nového. Budeme plnit i různé úkoly a pořádat různé soutěže. Děti budou pracovat v týmech, aby se více poznaly, skamarádily a vytvořily tak fajn kolektiv. Budeme trávit co nejvíce času venku a vydáme se i na nějaký výlet. Nebude chybět táborový oheň s přespáním pro zájemce. Doufáme, že se sejde super parta dětí jako minulý rok a společně si to všichni užijeme. Těšíme se na vás!

čas: po – pá 8:00 – 16:00

věk: 6 – 12 let

cena: 2600 Kč

lektorka: Dominika Hrzánová, lektorka kroužku pohybové přípravy v Radosti, mistrně světa v aerobiku a trenérka.  

Kreativní tábor

anotace: 

Letem světem za Monetem
Tento výtvarný příměstský tábor se bude zabývat tvorbou jednoho z největších malířů své doby Claude Moneta. Jeho obrazy působí na diváka již od prvního dojmu. Půjdeme po stopách impresionismu a takřka vědecky studovat působení světla na různé objekty.
Budeme se věnovat se tzv. přechodným stavům, rychle nás to přivede k práci s barvou a světlem. Tvorbou v plenéru a malováním scénických námětů, na kterých nás nadchne hra barev a světla, otevřeme cestu počátkům moderní malby. Budeme malovat motivy z okolí místních lužních lesů, soutoků řek a zajímavých zákoutí města Poděbrad. Součástí bude i inspirace jeho samotnou tvorbou, oblíbenou sérii leknínů, kde je vodní svět poetický a tajemný jako prvotní ráj. Závěrem nás čeká společná výstava otevřená širší veřejnosti. Otevřeno dětem 1. i 2. stupně ZŠ. 

čas: po – pá 8:00 – 16:00

věk: 6 – 12 let

cena: 2600 Kč

lektor: BcA. Pavel Heřmann, učitel naší 3. třídy, projektový průvodce a výtvarník.

OBECNÉ INFORMACE

Místo táborů:

Základní škola a Střední škola JEDNA RADOST, Na Hrázi 742/64, Poděbrady

Kontaktní osoba:

Kateřina Kožuriková

tel.: +420 736 620 125

email: tereza.wohlgemuthova@skola1radost.cz

Každý tábor začíná vždy v pondělí a končí v pátek. Po dohodě je možné využít jen některé dny, ale hradí se vždy plná cena uvedená u příměstského tábora.

Způsob úhrady:

Všem zájemcům (přihlášeným i náhradníkům) bude v druhé fázi (nejpozději po 31.3.) zaslána závazná přihláška a bližší informace k táborům a k platbě táborového poplatku.

PRAKTICKÉ INFORMACE

Každý tábor začíná vždy v pondělí a končí v pátek.

Vybavení na tábor:
  • vhodné sportovní oblečení,
  • obuv a náhradní oblečení,
  • plavky, ručník a potřeby na koupání (mohou děti nechat ve škole na vysušení a použití pro další dny),
  • na výlety dejte dětem vhodnou obuv a oblečení dle počasí, batůžek, pití, mlsku,
  • kapesné maximálně ve výši 200 Kč.

– Nedoporučujeme dávat dětem s sebou mobilní telefony, nebo jiné drahé věci. Pokud je dítě přesto bude mít, organizátor nenese odpovědnost za jejich případné odcizení nebo poškození.

Účastník tábora je povinen řídit se pokyny vedoucích a provozním řádem Základní školy a Střední školy JEDNA RADOST Pňov – Předhradí. Nedodržování pokynů vedoucích, nadměrná neukázněnost dítěte a závažné podezření, že by dítě mohlo být nakaženo infekční chorobou a ohrožovat tak ostatní děti, může být po předchozím upozornění důvodem vyloučení z účasti na táboře.