Průběžné přihlašování: info@skola1radost.cz

přihláška ZDE

První lekce Předškoláčka JEDNA RADOST dne 22.1. 2021 od 9 hod.

Každá páteční lekce bude mít svoji strukturu, budou se tu střídat činnosti rozvíjející jemnou motoriku, grafomotoriku (uvolnění ruky, příprava na psaní), řeč (výslovnost) a myšlení, zrakové a sluchové vnímání, paměť, prostorovou pravolevou orientaci, početní představy a soustředění.

Děti budou pracovat společně, samostatně na vytváření si svého portfolia, frontálně v lavicích, ve dvojicích, ve skupinách na koberci. Každá lekce bude proložena básničkami, říkadly, písničkou, různými pohybovými aktivitami či dětskými hrami, které jsou potřebné k dobrému startu v první třídě.

Děti během první lekce dostanou od školy Balíček pro předškoláčka (Popisovač Centropen, Centropen školní pastelky, Abeceda – knižní záložka, Omalovánky s uvolňovacími cviky, Concorde guma, Sešit Premium 512, rozvrh hodin, papírové pravítko).

A co se bude dít během první lekce?

 • Předškoláčky provedeme a seznámíme s prostředím školy.
 • Seznámíme je s lidmi ve škole a ukáže jim první třídu.
 • Při úvodním povídání se seznámíme a vyrobíme si svoje jmenovky.
 • Vytvoříme si portfolio, které bude sloužit k zakládání všeho co vytvoříme.
 • Budeme si hravou formou uvolňovat ruku.

Kdo povede první lekci Předškoláčka?

BcA. Pavel Heřmann – vyučující v 1.- 3. třídě

Co s sebou?

 • lekce trvá 3h, takže větší svačinu,
 • přezůvky do školy,
 • penál nebo nějaké pouzdro na pastelky,
 • nůžky, lepidlo tuhé.

Věříme, že společně strávený čas bude přínosný pro děti i pro naše učitele. Chceme, aby děti zažily pocity úspěchu a radosti z dobře splněných úkolů a cítily se příjemně a pohodově v novém prostředí. Vstup do školy v září bude díky tomu pro všechny snazší a radostnější.

Pokud byste měli nějaké dotazy, můžete se psát na e-mail: anna.barta@skola1radost.cz.

Předškoláček 2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci dětí,

připravili jsme i v letošním školním roce pro předškolní děti “Předškoláčka JEDNA RADOST”.

Jedná se o hravou přípravku pro budoucí prvňáčky 2021/2022. Budeme si společně hrát, cvičit, tvořit, zpívat a hodně si povídat. Zároveň tak procvičíme všechny důležité schopnosti, dovednosti a znalosti důležité pro bezproblémový vstup do školy.

Na začátku si dítě vytvoří vlastní desky – portfolium, kam si bude zakládat své výtvory a pracovní listy. Díky tomuto portfoliu mohou i rodiče sledovat, nejen co jsme na Předškoláčkovi dělali, ale i pokroky svého dítěte. Malý kolektiv a zkušení průvodci umožňují pestrou paletu skupinových aktivit a zároveň dostatečně individuální přístup k potřebám každého dítěte.

Základní informace:

Předškoláček určen pro: děti chystající se v roce 2021 k zápisu do ZŠ.

Termín zápisu ZŠ a SŠ JEDNA RADOST: duben 2021.

Průvodci lekcemi Předškoláčka: Marcela Fárková, Pavel Heřmann

Místo konání: ZŠ a SŠ JEDNA RADOST Pňov – Předhradí

Délka Předškoláčka: celkem 10 lekcí od 22.01. 2021

Cena: 1.200,- Kč + specifický symbol 26, platbu uhradit do 09.01. 2021

Platba: b.ú. školy 2901549390/2010 nebo hotově v kanceláři školy (po-čt 9-12)

Termíny lekcí: 22.1., 5.2., 12.2., 19.2., 26.2., 12.3., 19.3., 26.3., 9.4., 16.4. 2021

Kdy se budeme scházet: pátek od 9:00 do 12:00

Obsah lekcí Předškoláčka: Seznámení se s prostředím školy JEDNA RADOST pomocí hravých aktivit, procvičování jemné a hrubé motoriky, zrakového vnímání, sluchového vnímání, předmatematických představ a logického myšlení, grafomotoriky, řeči a jazykových schopností, výtvarných činností.

Strava: Pitný režim bude zajištěn po celou dobu, svačinu s sebou.

Přihláška: termín odevzdání do 09. 01. 2021, vyplněnou přihlášku zašlete na e-mail info@skola1radost.cz nebo ji můžete přinést k nám do školy (vše v závislosti na mimořádných opatřeních vlády ČR).

přihláška ZDE

Zápis do 1.třídy

Vážení rodiče, zákonní zástupci budoucích prvňáčků, zápisy do 1. třídy se uskuteční 6. a 7. dubna od 14:00 do 17:00 v budově naší školy: Na Hrázi 742/64, Poděbrady.
Prosím, přineste s sebou:
 • Rodný list dítěte,
 • občanský průkaz zákonného zástupce,
 • rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno.
Důležité informace k zápisu do prvních tříd:
 • Do školy musí být podle zákona zapsáno každé dítě, které dovrší k 31. 8. 2021 šest let.
 • Pokud byl dítěti udělen odklad školní docházky, přijdou zákonní zástupci s dítětem k zápisu znovu. Mohou přijít i ti, kterým odklad vystavila jiná škola (doloží rozhodnutí o odkladu školní docházky).
 • Do 1. třídy mohou nastoupit i pětileté děti. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
 • Pokud zvažujete odklad školní docházky, musí zákonný zástupce svou písemnou žádost doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.· Každé dítě dostane u zápisu identifikační číslo. Seznam identifikačních čísel přijatých a nepřijatých dětí bude zveřejněn na webu školy po ukončení správního řízení.
 • Pro rodiče budoucích prvňáčků jsme připravili dokument, ve kterém jsou zachyceny informace o tom, co by dítě mělo zvládnout před vstupem do základní školy viz příloha ZDE