Jsme soukromá plně organizovaná škola s výukou od 1. – 9. ročníku a místem poskytování vzdělávacích služeb v Poděbradech. Maximální kapacita školy činí 120 žáků. Poskytujeme tyto služby: školní družina, školní stravování, mimoškolní akce a aktivity – kroužky, školní poradenské služby.

Ve školním roce 2021/2022 jsme otevřeli 1. ročník čtyřletého Pedagogického lycea s denní formou vzdělávání a rozšířili tak možnosti navazujícího vzdělávání.

Základní škola a Střední škola JEDNA RADOST Pňov-Předhradí se řadí mezi malé, soukromé, „inovativní“ školy.

Nabízíme uplatnění moderních pedagogických principů:

  • změnu paradigmatu školy od zaměření čistě na výkon k zaměření na rozvoj komplexní osobnosti žáka (kompetence)
  • odklon od kontrolního zaměření k zaměření na podporu a respektující komunikaci
  • podporu přebírání odpovědnosti žáků za své učení
  • ponechání co největší možné autonomie žákům
  • vzdělávání ve věkově smíšených skupinách

 

Garantujeme smysluplnost učení přijetím principů pedagogického konstruktivizmu – žák vychází ze svých individuálních zkušeností, aktivně přistupuje k učení, výsledky učení srovnává s dosavadní zkušeností, svou práci reflektuje, učí se poznávat a pojmenovávat vlastní vzdělávací potřeby. Škola vytváří podmínky pro utváření vlastních názorů, postojů a hodnot. Uplatňuje nástroje formativního hodnocení, respektující komunikace, badatelského přístupu a učení v souvislostech v rámci projektové výuky.