Školní speciální pedagog
Mgr. Annamária Musílek

E-mail: annamaria.musilek@skola1radost.cz

Konzultační hodiny:

úterý: 13:00 – 14:00

středa: 13:00 – 14:00

Kamila Čáslavská
Výchovný poradce
Kamila Čáslavská

E-mail: kamila.caslavska@skola1radost.cz

Konzultační hodiny:

dle dohody

Zdenka Posejpalová
Metodik prevence
Zdenka Posejpalová

E-mail: zdenka.posejpalová@skola1radost.cz

Konzultační hodiny:

dle dohody

Působení speciálního pedagoga ve škole:

Jde o samostatnou poradenskou činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Individuální konzultace v jiném čase pouze po předchozí domluvě telefonicky nebo emailem. Poradenská činnost je poskytována bezplatně.

Konzultační a metodicko-preventivní činnost

Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím potřebám žáků školy zaměřené na:

a) prevenci školní neúspěšnosti,

b) primární prevenci sociálně patologických jevů,

c) kariérové poradenství integrující vzdělávací, informační a poradenskou podporu vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,

d) odbornou podporu při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním,

e) péči o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků,

f) průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či výukovými obtížemi a vytváření předpokladů pro jejich snižování a

g) metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy.