Jiří Klečák

Vážení rodiče, zákonní zástupci a zájemci o studium pedagogického lycea JEDNA RADOST v Poděbradech,

jsme rádi, že jste si z široké nabídky středních škol vybrali právě tu naši, věříme, že vás dokážeme zaujmout a naše současné a budoucí studenty úspěšně provést středoškolským učivem a pomůžeme jim tak najít perspektivní uplatnění v dalším životě.

Naše základní škola JEDNA RADOST oslaví tento školní rok 2023/2024 první jubileum – desáté výročí vzniku – a za tu dobu máme již celou řadu žáků – absolventů, kteří úspěšně pokračují v dalším studiu, případně již pracují.

Jsme proto přesvědčeni, že dokážeme stejně dobře připravit studenty našeho středoškolského oboru Pedagogické lyceum. Za dva roky existence střední školy již naši studenti pomáhali, spolupracovali či z vlastní iniciativy připravili již mnoho akcí, projektů, přednášek a workshopů pro žáky základní školy i své spolužáky, případně i pro rodiče. Naplňují tím naše předsevzetí plnohodnotně je připravit pro práci ve školách a dalších institucích pro děti, mládež i dospělé.

Na stránkách školy naleznete profily našich vyučujících, zkušených odborníků a praktiků z pedagogické oblasti.

Co tedy studenty na škole čeká?

Nabízíme čtyřleté denní studium zakončeném maturitní zkouškou. Samotné studium probíhá formou modulární výuky, díky které mají naši studenti možnost volit si některé předměty podle svého zaměření a zájmu. Již od prvního ročníku probíhá velké množství praxe s žáky, a to nejen na naší základní škole.

Po úspěšném ukončení studia maturitní zkouškou získají naši absolventi odbornou kvalifikaci pedagog volného času a asistent pedagoga. Připravujeme je i ke studiu na vysokých a vyšších odborných školách, a to zejména v oborech pro učitele mateřských, základních nebo středních škol a vychovatele. Osvojené klíčové kompetence spolu s odborným vzděláním umožní absolventům uplatnit se v různých institucích zaměřených na práci s dětmi i dospělými i získat úplnou kvalifikaci pro práci ve školství nebo v sociálních službách, také zkráceným studiem některého ze středoškolských pedagogických a sociálních oborů vzdělání.

Důležitou součástí konceptu naší školy je důraz na moderní a inovativní pedagogické metody a na vlastní iniciativu a samostatnost našich studentů.

V průběhu školního roku pořádáme množství akcí a výjezdů, někdy dokonce i do zahraničí. Mezi naše tradiční vícedenní akce patří hned v září seznamovací adaptační kurz, dále pak podzimní cyklistický a jarní lezecký výjezd, v zimě lyžařský kurz a před koncem školního roku pak vodácký výjezd. Během školního roku se průběžně konají další výlety, exkurze a výjezdy pro větší či menší skupiny žáků.

Některých akcí se tradičně účastní i rodiče a zákonní zástupci našich žáků. V budoucnu si tuto možnost určitě přejeme nabízet i dále. Pravidelně organizujeme společné setkávání rodičů a učitelů v rámci neformálních “školních čajoven”, které obvykle mívají program zaměřený na události ve škole, novinky ve vzdělávání či společné sdílení názorů a připomínek.

Informace o průběhu studia zprostředkováváme různými cestami, k individuálním konzultacím v tripartitě rodič/zákonný zástupce – student – učitel zveme rodiče a zákonné zástupce žáků minimálně dvakrát ročně.

Rádi využijeme pro praxi studentů i profesní zkušenosti jejich rodičů, které by nám byli ochotni zprostředkovat a seznámit s nimi nás – učitele, nebo i žáky a studenty naší školy i ostatní rodiče a zákonné zástupce.

Rád bych proto pozval všechny zájemce o studium u nás i jejich rodiče a zákonné zástupce na naše dny otevřených dveří v pondělí 30. října 2023, dále ve čtvrtek 16. listopadu 2023 a ve čtvrtek 8. února 2024 vždy od 13:00 do 18:00.

Pokud byste měli jakýkoli dotaz o studiu u nás, můžete se obrátit přímo na mě, pokusím se vám zodpovědět veškeré vaše otázky.

Těším se na případné setkání s vámi.

Mgr. Jiří Klečák, koordinátor pedagogického lycea a třídní učitel druhého ročníku pedagogického lycea JEDNA RADOST v Poděbradech
jiri.klecak@skola1radost.cz