Absolvent Střední školy Jedna radost – pedagogické lyceum, obor vzdělání 78-42-M/03 Pedagogické lyceum, získá odbornou kvalifikaci:
– pedagog volného času podle § 17 odst. 1 písm. e) zákon č. 563/2004 Sb.;
– asistent pedagoga podle § 20 odst. 1 písm. e) zákon č. 563/2004 Sb.

Je připravován k dalšímu vzdělávání na vysokých a vyšších odborných školách, zejména v oborech připravující učitele a vychovatele s předpokládaným působením na středních odborných školách včetně středních odborných škol technického zaměření, v oborech připravujících k uplatnění ve sportovním prostředí včetně pedagogického zaměření do oblasti tělesné výchovy a sportu. Absolventi se uplatní i v oborech pedagogika, psychologie, sociální pedagogika a sociální práce. Výraznou součástí jejich vzdělávání bude příprava na implementaci inkluzivního vzdělávání s akcentem na prostředí, ve kterých se předpokládá budoucí uplatnění absolventů.

Ideálem je inkluzivně vzdělaný absolvent se sportovní a/nebo uměleckou specializací, s pozitivním vztahem k odbornému vzdělávání a základními praktickými zkušenostmi ze školního, případně sportovního a umělecky orientovaného prostředí.

Absolvent Střední školy Jedna radost – pedagogické lyceum, obor vzdělání 78-42-M/03 Pedagogické lyceum, získá odbornou kvalifikaci:
– pedagog volného času podle § 17 odst. 1 písm. e) zákon č. 563/2004 Sb.;
– asistent pedagoga podle § 20 odst. 1 písm. e) zákon č. 563/2004 Sb.

Je připravován k dalšímu vzdělávání na vysokých a vyšších odborných školách, zejména v oborech připravující učitele a vychovatele s předpokládaným působením na středních odborných školách včetně středních odborných škol technického zaměření, v oborech připravujících k uplatnění ve sportovním prostředí včetně pedagogického zaměření do oblasti tělesné výchovy a sportu. Absolventi se uplatní i v oborech pedagogika, psychologie, sociální pedagogika a sociální práce. Výraznou součástí jejich vzdělávání bude příprava na implementaci inkluzivního vzdělávání s akcentem na prostředí, ve kterých se předpokládá budoucí uplatnění absolventů.

Ideálem je inkluzivně vzdělaný absolvent se sportovní a/nebo uměleckou specializací, s pozitivním vztahem k odbornému vzdělávání a základními praktickými zkušenostmi ze školního, případně sportovního a umělecky orientovaného prostředí.