Základní škola a Střední škola JEDNA RADOST Pňov-Předhradí má zapsaný ve školském rejstříku obor vzdělání 78-42-M/03 Pedagogické lyceum s denní formou vzdělávání v délce 4 let.

Místo poskytovaného vzdělávání: Benešova 245, Kolín II, 280 02 Kolín

Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Způsob ukončení vzdělávání: maturitní zkouška

 

Maturitní zkouška:

společná část: český jazyk a literatura; cizí jazyk / matematika

více zde: https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/zkousky-spolecne-casti

 

profilová část: RVP pro daný obor vzdělání stanovuje tři povinné zkoušky s tím, že ředitel školy určí nabídku povinných zkoušek tak, aby nejméně jednu ze tří zkoušek žák konal ze vzdělávací oblasti odborného vzdělávání. Témata, stanovená pro tyto zkoušky, musí zahrnovat obsahový okruh pedagogicko-psychologické vzdělávání. Jedna z povinných zkoušek musí být konána formou praktické zkoušky nebo formou maturitní práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí.
více zde: https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/zkousky-profilove-casti

 

Zkoušky profilové části:
Pedagogika a psychologie
Odborné zaměření sportovní / umělecké: maturitní práce s obhajobou
Odborná zkouška z nabídky stanovené ředitelem