Základní škola a Střední škola JEDNA RADOST Pňov-Předhradí má zapsaný ve školském rejstříku obor vzdělání 78-42-M/03 Pedagogické lyceum s denní formou vzdělávání v délce 4 let.

Místo poskytovaného vzdělávání:

  •  Na Hrázi 742/64, Poděbrady

Školné:

  • Školné je 3 500 Kč za měsíc.

Dosažený stupeň vzdělání:

  • Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Způsob ukončení vzdělávání:

  • Maturitní zkouška

Maturitní zkouška:

společná část: český jazyk a literatura; cizí jazyk / matematika

více zde: https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/zkousky-spolecne-casti

profilová část: RVP pro daný obor vzdělání stanovuje tři povinné zkoušky s tím, že ředitel školy určí nabídku povinných zkoušek tak, aby nejméně jednu ze tří zkoušek žák konal ze vzdělávací oblasti odborného vzdělávání. Témata, stanovená pro tyto zkoušky, musí zahrnovat obsahový okruh pedagogicko-psychologické vzdělávání. Jedna z povinných zkoušek musí být konána formou praktické zkoušky nebo formou maturitní práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí.

více zde: https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/zkousky-profilove-casti

Zkoušky profilové části: – Pedagogika a psychologie – Odborné zaměření sportovní / umělecké: maturitní práce s obhajobou – Odborná zkouška z nabídky stanovené ředitelem