Přijímáme zájemce o studium ve školním roce 2022/2023 do prvního ročníku pedagogického lycea

Dny otevřených dveří

  • pondělí 7. února 2022 od 13:00 do 18:00 (tento den bude do 14:30 možno i nahlédnout do výuky)

O OBORU
PROFIL ABSOLVENTA
VZDĚLÁVACÍ KONCEPCE
UČITELÉ
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Pro školní rok 2022/2023 přijímáme zájemce o studium do prvního ročníku oboru vzdělání 78-42-M/03 Pedagogické lyceum s denní formou vzdělávání v délce 4 let. Studium je zakončeno maturitní zkouškou. 

Základní informace o střední škole

  • 4leté denní studium, zakončené maturitou.
  • Student získá odbornou kvalifikaci: pedagog volného času, asistent pedagoga.
  • Nabídka umělecké nebo sportovní specializace.
  • Škola nabídne studentům hodně praxe v průběhu studia, a to již od 1.ročníku.
  • Unikátní modulární systém výuky – student si volí některé předměty dle svého zaměření a zájmů.
  • Zaměření na moderní a inovativní metody výuky.

Kde bude studium probíhat?

Výuka bude od 1. 9. 2022 probíhat v Poděbradech, v ulici Na Hrázi 742/64, na adrese, kde se nyní nachází i naše základní škola, v níž se může odehrávat i praktické vyučování, a jednorázově i v dalších místech regionu.