O OBORU
PROFIL ABSOLVENTA
VZDĚLÁVACÍ KONCEPCE
UČITELÉ
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Pro školní rok 2023/2024 přijímáme zájemce o studium do prvního ročníku oboru vzdělání 78-42-M/03 Pedagogické lyceum s denní formou vzdělávání v délce 4 let. Studium je zakončeno maturitní zkouškou. 

Dny otevřených dveří

pondělí  30. října 2023
čtvrtek 16. listopadu 2023
čtvrtek 8. února 2024

Těšíme se na vás vždy od 13:00 do 18:00.

Základní informace o střední škole

  • 4leté denní studium, zakončené maturitou.
  • Student získá odbornou kvalifikaci: pedagog volného času, asistent pedagoga.
  • Nabídka umělecké nebo sportovní specializace.
  • Škola nabídne studentům hodně praxe v průběhu studia, a to již od 1.ročníku.
  • Unikátní modulární systém výuky – student si volí některé předměty dle svého zaměření a zájmů.
  • Zaměření na moderní a inovativní metody výuky.

Kde studium probíhá?

Výuka probíhá v Poděbradech, v ulici Na Hrázi 742/64, na adrese, kde se nyní nachází i naše základní škola, v níž se může odehrávat i praktické vyučování, a jednorázově i v dalších místech regionu.

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Na základě § 59, § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v souladu s vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, a zákonem č. 500/2004 Sb. – správní řád, vše ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitel školy druhé kolo přijímacího řízení pro přijímání do prvních ročníků denního studia na ZŠ a SŠ JEDNA RADOST Pňov-Předhradí s místem poskytování vzdělávání sídlem v Poděbradech pro školní rok 2022/2023 v oboru vzdělání 78-42-M/03 Pedagogické lyceum.

Podání přihlášky do 31. května 2022.

Součástí přijímacího řízení bude pohovor s důrazem na zájem o obor.

Předpokládaný počet přijatých uchazečů: 6

Výsledky přijímacích zkoušek

1. řádný termín – duben 2022

Obor vzdělání 78-42-M/03 Pedagogické lyceum s denní formou vzdělávání

Seznam přijatých uchazečů o studium:

Evidenční číslo uchazečeRozhodnutí o přijetí
003Přijat
004Přijat

V Poděbradech dne 29. 04. 2022

Mgr. František Brož