Hledáme zaměstnance na pozici:

Aktuálně hledáme posilu do našeho týmu na pozici Úklid/výdejna.

Úklid/výdejna

Pracovní doba

na pracovišti – zpravidla od 6.30 do 15.00 hodin

Odpovědnost 

 • je odpovědná řediteli školy a vedoucí hospodářsko-správního úseku
 • úzce spolupracuje s hospodářkou školy
 • odpovídá za provoz školní výdejny 
 • odpovídá za úklid v prostorách školy a prostorách školní výdejny

 

Administrativa

 • pracuje v souladu se zásadami GDPR zákona na ochranu dat
 •  nástěnka školy – 1x týdně vyvěšuje nový jídelníček (v jídelně, na chodbě)
 • přebírá zboží z projektu Mléko a Ovoce do škol
 • ve spolupráci s hospodářkou školy tvoří evidenci stravného
 • eviduje s hospodářkou úklidové prostředky
 • vzdělává se dle daných norem ve školní výdejně (např. hygienické minimum)

 

Materiální oblast

 • odpovídá za provádění měsíční inventarizace čistících a hygienických prostředků
 • spolu tvoří inventarizační plán na daný kalendářní rok
 • na základě inventury navrhuje nákupy hospodářce školy
 • zabezpečuje správu svěřeného majetku, sleduje efektivnost

 

 Koordinace pracovníků provozu

 • koordinuje činnost a provádí kontrolní činnost pracovníků v provozním úseku

 

BOZP, CO, PO pracovníků školy

 • kontroluje dodržování předpisů v oblasti BOZP, PO a CO v provozním úseku,
 • eviduje seznam osobních ochranných pomůcek

 

Pracovně-právní vztah: HPP na 0,75 nebo celý úvazek 

 

Nástup: ideálně od 28. 8. 2023

 

Kontakt: info@skola1radost.cz, nebo tel. +420702143221