Aktuální projekty

logo OPZ

Dětský klub a příměstské tábory při ZŠ JEDNA RADOST

Personální, kolegiální podpora a podpora žáků v JEDNÉ RADOSTI

Projekt UČÍME JINAK, UČÍME LÉPE

Teens´challenge!

Uzavřené projekty

logo OPZ

Školní klub Mezilesí, Školní klub Podlipansko

Etická výchova JEDNA RADOST

Další vzdělávání pedagogických pracovníků JEDNA RADOST

Učíme se učit CLIL

Little friends