Netrefili jste se loni správně do výběru střední školy?

K nám můžete přestoupit do 2. ročníku.

Přihlášky stále přijímáme.

Výsledky přijímacích zkoušek

2. kolo – červen 2022

Obor vzdělání 78-42-M/03 Pedagogické lyceum s denní formou vzdělávání

 

Seznam přijatých uchazečů o studium:

Přijímací řízení

Přihlášky do oboru vzdělání 78-42-M/03 Pedagogické lyceum s denní formou vzdělávání se zasílají na adresu ZŠ a SŠ JEDNA RADOST, Na Hrázi 742/64, 290 01 Poděbrady III, nebo je lze podat v kanceláři školy, případně odeslat emailem na adresu info@skola1radost.cz

Nevybrali jste si správně svůj obor na SŠ?

Přijímáme i současné žáky jiných SŠ do 2. ročníku !!!

Vzor přihlášky ke stažení zde: https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss/tiskopisy-prihlasek-na-ss

Součástí přihlášky je potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu u všech uchazečů.

Organizace a průběh přijímacího řízení:

Uchazeči budou v 2. kole přijímacího řízení přijímáni na základě:

  • výsledku školní přijímací zkoušky – motivační pohovor (důraz bude kladen na zájem o obor studia)

Termín bude zájemcům ohlášen na začátku června.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 6