Aktuální informace

Vzhledem ke skutečnosti, že naše žádost o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení v oblasti oborů vzdělání středního vzdělávání pro rok 2024/2025 (navýšení kapacity oboru vzdělání 78-42-M/03 Pedagogické lyceum s denní formou vzdělávání) zatím není uzavřena nebudeme moci vyhlásit první kolo přijímacího řízení. Dle nové právní úpravy: v případě zápisu školy nebo oboru vzdělání do rejstříku škol a školských zařízení po 31. lednu může ředitel školy vyhlásit přijímací řízení v termínech a podle pravidel pro druhé kolo přijímacího řízení.

Dny otevřených dveří

pondělí 30. října 2023
čtvrtek 16. listopadu 2023
čtvrtek 8. února 2024
 

Těšíme se na vás vždy od 13:00 do 18:00.

Organizace a průběh přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025:

Škola nevyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025. Pokud máte přesto zájem o studium u nás, prosím kontaktujte nás na email Mgr. Jiří Klečák; jiri.klecak@skola1radost.cz

Vzdání se přijetí v 1. kole

Pokud je uchazeč přijat do oboru/střední školy, kam nechce nebo nemůže nastoupit, měl by se vzdát přijetí. Tímto krokem se zcela zříká přijetí v 1. kole přijímacího řízení a až potom může podat přihlášku do 2. či dalších kol.

2. kolo přijímacích zkoušek

Slouží pro uchazeče, kteří nebyli přijati v 1. kole nebo se vzdali přijetí. Střední školy musí ve 2. kole zohlednit výsledky jednotné přijímací zkoušky (JPZ) z 1. kola (opět s vlivem minimálně 60 %, resp. 40 % u gymnázií se sportovní přípravou).

Termín zahájení 2. kola

20. května 2024 – zveřejnění kompletního seznamu škol vypisujících 2. kolo přijímacího řízení bude na stránkách systému i s volnou kapacitou v jednotlivých oborech vzdělání

Termín podání přihlášek do 2. kola

do 24. května 2024 – podání přihlášek do 2. kola

Termíny 2. kola školních přijímacích zkoušek

od 8. do 12. června 2024 – talentové a školní přijímací zkoušky

Další důležité data

18., 19. a 20. června 2024 – nahlížení do spisu 21. června 2024 – ředitel školy zveřejní výsledky

KDE se budou konat zkoušky?

Školní část přijímacích zkoušek se koná v jednotlivých středních školách, které je vypisují.

Přihláška do 2. kola

Pro druhé kolo přijímacího řízení můžete podat: až 3 přihlášky do oborů vzdělání bez talentové zkoušky (maturitní i nematuritní obory). Je na Vás, zda podáte přihlášku do jednoho, dvou, nebo tří oborů bez talentových zkoušek a do jednoho nebo dvou oborů s talentovou zkouškou.

Výběr škol na přihlášku – prioritizace

Prioritizace výběru oborů vzdělání ve vybraných školách je pro 2. kolo stejná, jako pro kolo 1. Uchazeč, který nekonal JPZ v 1. kole, nemůže ve 2. kole podat přihlášku do maturitního oboru.

Odvolání

Odvolání je pro 2. kolo stejné, jako pro kolo 1.

Kritéria pro přijetí ke studiu ve školním roce 2024/2025

Uchazeči budou přijímáni na základě výsledků jednotné přijímací zkoušky (JPZ) z českého jazyka a literatury a matematiky a motivačního pohovoru.

Hodnocení jednotné přijímací zkoušky (JPZ) se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení podílí ze zákona nejméně 60 %.  Škola do výsledku přijímacího řízení zohledňuje vždy pouze lepší výsledek testu z příslušného předmětu.

  • Didaktický test z českého jazyka a literatury: 50 bodů
  • Didaktický test z matematiky: 50 bodů
  • Motivační pohovor: 60 bodů

Maximální bodový zisk: 160 bodů
Limit pro úspěšné vykonání přijímacích zkoušek: 60 bodů

V případě rovnosti bodů se určí pořadí uchazečů podle těchto dalších kritérií:

  1. počet bodů z motivačního pohovoru;
  2. počet bodů ze jednotné části přijímací zkoušky (JPZ), tj. součet bodů z didaktického testu z českého jazyka a matematiky.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 15