Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023

Přihlášky do oboru vzdělání 78-42-M/03 Pedagogické lyceum s denní formou vzdělávání se zasílají na adresu ZŠ a SŠ JEDNA RADOST, Na Hrázi 742/64, 290 01 Poděbrady III, nebo je lze podat v kanceláři školy, případně odeslat emailem na adresu info@skola1radost.cz, a to nejpozději do 1. března 2022.

Vzor přihlášky ke stažení zde: https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss/tiskopisy-prihlasek-na-ss

Součástí přihlášky je potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu u všech uchazečů.

Organizace a průběh přijímacího řízení:

Po doručení přihlášky bude každému uchazeči přiděleno a písemně sděleno registrační číslo.
Uchazeči budou přijímáni na základě:

 • výsledků jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky
  • 1. řádný termín dne 12. dubna 2022
  • 2. řádný termín dne 13. dubna 2022
  • 1. náhradní termín dne 10. května 2022
  • 2. náhradní termín dne 11. května 2022
 • výsledku motivačního pohovoru
  (důraz bude kladen na zájem o obor studia)
  • řádný termín 19. dubna 2022
  • náhradní termín 17. května 2022

 

Hodnocení jednotné přijímací zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení podílí 60 %. Škola do výsledku přijímacího řízení zohledňuje vždy pouze lepší výsledek testu z příslušného předmětu.