Vážení rodiče a zákonní zástupci,

oslovuji Vás jménem vedení školy i ostatních pedagogů a blahopřeji k přijetí Vašich dětí ke studiu vzdělávacího oboru Pedagogické lyceum.

Naše škola JEDNA RADOST oslaví příští školní rok 2021/2022 osmé výročí a za tu dobu máme již celou řadu žáků – absolventů, kteří úspěšně pokračují v dalším studiu,  případně již pracují. Jsme proto přesvědčeni, že dokážeme stejně dobře připravit i Vaše děti – studenty nově otevřeného středoškolského oboru. Na stránkách školy již naleznete profily našich vyučujících, zkušených odborníků a praktiků z pedagogické oblasti.

Jiří Klečák

Co naše studenty od září 2021 čeká?

Zahájí čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou. Samotné studium bude probíhat formou modulární výuky, díky které budou mít studenti možnost volit si některé předměty podle svého zaměření a zájmu. Již od prvního ročníku je čeká velké množství praxe s žáky, a to nejen na naší základní škole.

Po úspěšném ukončení studia maturitní zkouškou získají absolventi odbornou kvalifikaci pedagog volného času a asistent pedagoga. Připravíme je ke studiu na vysokých a vyšších odborných školách, a to zejména v oborech připravujících učitele pro mateřské, základní nebo střední školy a vychovatele. Osvojené klíčové kompetence spolu s odborným vzděláním našim absolventům umožní uplatnit se v různých institucích zaměřených na práci s dětmi i dospělými i získat úplnou kvalifikaci pro práci ve školství nebo v sociálních službách, také zkráceným studiem některého ze středoškolských pedagogických a sociálních oborů vzdělání.

Důležitou součástí konceptu naší školy je důraz na moderní a inovativní pedagogické metody a na vlastní iniciativu a samostatnost. Vzhledem k našemu systému studia máme pro naše studenty připraveny notebooky, které jim budou zapůjčeny po celou dobu studia u nás.

V průběhu školního roku pořádáme množství akcí a výjezdů, někdy dokonce i do zahraničí. Některých se tradičně účastní i rodiče a zákonní zástupci našich žáků. V budoucnu si tuto možnost určitě přejeme nabídnout i Vám. Pravidelně organizujeme společné setkávání rodičů a učitelů v rámci neformálních “školních kaváren”, které obvykle mívají program zaměřený na události ve škole, novinky ve vzdělávání či společné sdílení názorů a připomínek. 

Informace o průběhu studia Vašeho dítěte budete získávat průběžně z online systému Bakaláři, zároveň zveme rodiče k individuálním konzultacím v tripartitě rodič/zákonný zástupce – student – učitel  minimálně dvakrát ročně. 

Rádi využijeme pro praxi studentů i Vaše profesní zkušenosti, které byste nám byli ochotni zprostředkovat a seznámit s nimi nás – učitele nebo i žáky a studenty naší školy i ostatní rodiče a zákonné zástupce.

Praktické informace ohledně budoucího studia Vašich dětí, které se týkají například rozvrhu vyučovacích hodin, učebnic a dalších školních pomůcek, stravování apod., spolu probereme osobně při našem prvním setkání ve škole, které budeme avizovat s dostatečným předstihem.

V průběhu následujících dnů obdržíte na adresu uvedenou v přihlášce Rozhodnutí o přijetí žáka a 2 tiskopisy Smlouvy o poskytování vzdělávání na naší škole. Prosíme Vás o nastudování smluvních podmínek a odeslání obou podepsaných tiskopisů zpět na adresu uvedenou na obálce. Jeden tiskopis Vám bude vrácen první školní den, zároveň bude studentovi přidělen variabilní symbol pro identifikaci Vašich plateb platný po celou dobu studia. 

V září zveme naše nové studenty na adaptační kurz do rekreačního areálu Pecka od úterý 7. 9. do pátku 10. 9. 2021. Další informace a přihláška jsou součástí letáku, který najdete v příloze.

Příloha ke stažení – informace o adaptačním kurzu.

Pokud máte jakýkoliv dotaz o budoucím studiu Vašich dětí, můžete se obrátit přímo na mě. Pokusím se zodpovědět veškeré Vaše otázky.

Těším se na setkání s Vámi.

S pozdravem  

Mgr. Jiří Klečák

třídní učitel budoucího prvního ročníku pedagogického lycea JEDNA RADOST

jiri.klecak@skola1radost.cz