Milí studenti budoucího prvního ročníku střední školy JEDNA RADOST,

jsme rádi, že jste si z široké nabídky středních škol vybrali právě tu naši, věříme, že vás dokážeme úspěšně provést středoškolským učivem a pomůžeme vám tak najít perspektivní uplatnění ve vašem dalším životě.

Naše základní škola JEDNA RADOST oslaví příští školní rok 2021/2022 již osmé výročí a za tu dobu máme již celou řadu žáků – absolventů, kteří úspěšně pokračují v dalším studiu,  případně již pracují. Jsme proto přesvědčeni, že dokážeme stejně dobře připravit i vás – studenty nově otevřeného středoškolského oboru Pedagogické lyceum.

Jiří Klečák

Co vás tedy na škole od září 2021 čeká?

Zahájíte čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou. Samotné studium bude probíhat formou modulární výuky, díky které budete mít možnost volit si některé předměty podle svého zaměření a zájmu. Již od prvního ročníku, vás čeká velké množství praxe se žáky, a to nejen na naší základní škole.

Po úspěšném ukončení studia maturitní zkouškou získáte odbornou kvalifikaci pedagog volného času a asistent pedagoga. Připravíme vás ke studiu na vysokých a vyšších odborných školách, a to zejména v oborech připravujících učitele pro mateřské, základní nebo střední školy a vychovatele. Osvojené klíčové kompetence spolu s odborným vzděláním vám umožní uplatnit se v různých institucích zaměřených na práci s dětmi i dospělými i získat úplnou kvalifikaci pro práci ve školství nebo v sociálních službách, také zkráceným studiem některého ze středoškolských pedagogických a sociálních oborů vzdělání. 

Důležitou součástí konceptu naší školy je důraz na moderní a inovativní pedagogické metody a na vaši vlastní iniciativu a samostatnost. Vzhledem k našemu systému studia pro vás máme připraveny notebooky, které vám budou zapůjčeny po celou dobu vašeho studia u nás.

V průběhu školního roku pořádáme množství akcí a výjezdů, někdy dokonce i do zahraničí. Mezi naše tradiční vícedenní akce patří hned v září seznamovací adaptační kurz, dále pak podzimní  cyklistický  a lezecký výjezd, v zimě lyžařský kurz a před koncem školního roku pak vodácký výjezd. Během školního roku se průběžně konají  další výlety, exkurze a výjezdy pro větší či menší skupiny žáků.

Rád bych vás proto pozval na zářijový adaptační kurz do rekreačního areálu Pecka od úterý 7. 9. do pátku 10. 9. 2021. Další informace jsou součástí letáku, který najdete v příloze.

Příloha ke stažení – informace o adaptačním kurzu.

Praktické informace, které se týkají například rozvrhu vyučovacích hodin, učebnic a dalších školních pomůcek, stravování apod. spolu probereme osobně při našem prvním setkání ve škole ve středu 1. září 2021. Pokud byste měli jakýkoli dotaz o svém budoucím studiu, můžete se obrátit přímo na mě, pokusím se vám zodpovědět veškeré vaše otázky.

Těším se na setkání s vámi. 

Mgr. Jiří Klečák, třídní učitel budoucího prvního ročníku pedagogického lycea JEDNA RADOST

jiri.klecak@skola1radost.cz