Další vzdělávání pedagogický pracovníků JEDNA RADOST
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007340

Cílem projektu byla podpora osobnostně profesního rozvoje a vzájemné spolupráce pedagogických pracovníků a to prostřednictvím jak dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání, tak prohloubením jejich spolupráce v rámci tandemové výuky (podpořeno bude celkem 10 dvojic).

Cílem školy bylo zprostředkovat vzdělávání všem pedagogickým pracovníků, kteří projeví zájem, a proto většina školení proběhla v prostorách školy. V průběhu dvou let (dvou školních roků) naši pracovníci absolvovali pestrou škálu krátkodobých či dlouhodobých kurzů:

1) Kurz KRITICKÉHO MYŠLENÍ (psaním a čtením ke kritickému myšlení)

2) Kurzy MBTI 1 – sebepoznání a spolupráci v týmu a MBTI 2 – individualizace výchovy, výuky a učení žáků

3) Kurz Heterogenita skupiny a klima třídy v rámci oblasti věnované INKLUZI

4) Kurzy či letní školy v oblasti MENTORINGU

5) Kurz MATEMATIKY HEJNÉHO METODY