Logo Erasmus +

KA1 VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
Učit jinak, učit lépe v oblasti jazyků a ICT“
2020-1-CZ01-KA101-077785

Projekt je volným pokračováním projektu z roku 2017 a potrvá 18 měsíců. Vedle jazykového vzdělávání (anglický jazyk), v jehož podpoře dále pokračujeme, jsme projekt rozšířili o zavádění digitálních zařízení do výuky. V rámci projektu bychom chtěli rozšířit tým CLILu na 1. stupni o nově příchozí učitele. 2 učitelé se zúčastní jazykového či metodologického kurzu ve Velké Británii. V metodě CLIL si své znalosti prohloubí ještě 1 stávající učitel 1. stupni.  Na metodologický kurz z oblasti výuky anglického jazyka bude vyslán také učitel 2. stupně z důvodu obohacení stávající výuky o nové trendy, vyučovací metody a aktivity. Pro podporu praktické angličtiny se tentýž učitel zúčastní stínování slovenské školy se zkušenosti s mezinárodními projekty. V rámci zavádění ICT do výuky 2 naši učitelé navštíví slovenskou školu, které se již úspěšná integrace ICT do předmětů podařila. Vznik mezinárodních projektů eTwinning na škole podpoříme realizací školení eTwinning na míru pro všechny pedagogické pracovníky se zájmem o tuto aktivitu. I tentokrát se zaměříme na vzdělávání managementu školy, kdy jeden člen širšího vedení absolvuje jak anglický jazykový kurz, tak stínování zahraniční školy.

Navazující aktivitou a vyústěním našeho snažení bude příprava workshopu „Učíme jinak, učíme lépe“, kdy naši učitelé nejdříve představí projekt a cíle, kterých jsme dosáhli a následně připraví modelové hodiny na nově osvojené metody (CLIL, ICT a mezinárodní projekty). Workshop bude určen jak rodičům a přátelům školy, tak učitelům okolních a spřátelených škol.

Projektové aktivity v kostce:

Proběhne školení eTwinning na míru pro všechny učitele se zájmem o tuto metodu;

  • 1 učitel 1. stupně absolvuje 2 týdenní jazykový kurz v UK
  • učitelé 1. stupně absolvují 2 týdenní metodologický kurz na CLIL metodu v UK;
  • 1 učitel Aj na 2. stupni absolvuje metodologický kurz na nové trendy ve výuce jazyka a také 5denní stínování kolegů na slovenské škole v oblasti mezinárodních projektů;
  • 2 učitelé ICT absolvují 5denní stínování na slovenské škole v oblasti zavádění ICT do výuky;
  • 1 vedoucí pracovník absolvuje 2 týdenní jazykový kurz v UK a následně 5 denní školení na Slovensku;
  • Ve škole se uskuteční workshop „Učíme jinak, učíme lépe“ určen rodičům, přátelům školy, tak učitelům okolních a spřátelených škol.

Program Erasmus + 

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších.