Logo Erasmus +

KA1 VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
Učit jinak, učit lépe v oblasti jazyků a ICT“
2020-1-CZ01-KA101-077785

Projekt byl volným pokračováním projektu z roku 2017 a trval nakonec 28 měsíců. Vedle jazykového vzdělávání (anglický jazyk), v jehož podpoře jsme dále pokračovali, jsme projekt rozšířili o zavádění digitálních zařízení do výuky. V rámci projektu jsme chtěli rozšířit tým CLILu na 1. stupni o nově příchozí učitele. 1 učitel se zúčastnil metodologického kurzu v Irsku. Na metodologický kurz z oblasti výuky anglického jazyka byl vyslán také učitel 2. stupně z důvodu obohacení stávající výuky o nové trendy, vyučovací metody a aktivity. Pro podporu praktické angličtiny se tentýž učitel zúčastnil stínování slovenské školy se zkušenosti s mezinárodními projekty. V rámci zavádění ICT do výuky 2 naši učitelé absolvovali metodický kurz “Efektivní využití ICT ve výuce” a navštívili slovenskou školu, které se již úspěšná integrace ICT do předmětů podařila. Vznik mezinárodních projektů eTwinning na škole byl podpoře tandemovou spoluprací a realizací projektu Teen´ challenge. I tentokrát jsme se zaměřili na vzdělávání managementu školy, kdy jeden člen širšího vedení absolvuje jak anglický jazykový kurz a stínování zahraniční školy.

Navazující aktivitou a vyústěním našeho snažení byl workshopu „Učíme jinak, učíme lépe“, kdy naši učitelé nejdříve představili projekt a cíle, kterých jsme dosáhli a následně připravili praktickou ukázku získaných metod a aktivit. Workshop byl určen jak rodičům a přátelům školy.

Projektové aktivity v kostce:

Proběhne školení eTwinning na míru pro všechny učitele se zájmem o tuto metodu;

  • asistent pedagoga absolvoval 2 týdenní jazykový kurz v Irsku;
  • učitel 1. stupně absolvoval 2 týdenní metodologický kurz na CLIL metodu v Irsku;
  • 1 učitel Aj na 2. stupni absolvoval metodologický kurz na nové trendy ve výuce jazyka a také 5denní stínování kolegů na slovenské škole v oblasti mezinárodních projektů;
  • 2 učitelé využívající ICT (nejenom) ve STEM předmětech absolvovali týdenní metodický kurz na ICT ve výuce a  5denní stínování na slovenské škole;
  • 1 vedoucí pracovník absolvuje 2 týdenní jazykový kurz v UK a následně 5 denní školení na Slovensku;
  • Ve škole se uskutečnil workshop „Učíme jinak, učíme lépe“ určen rodičům, přátelům školy.
 
Z deníku projektu…

1. Začínáme (září 2020)

V rámci přípravy na jazykové a metodické kurzy jsme započali jazykovou přípravu našich pedagogů. Kurz povede naše kolegyně Kubínová a přihlásit se vedle budoucích účastníků mohou přihlásit všichni se zájmem o zlepšení svých jazykových dovedností. Jazykový kurz bude probíhat celý školní rok, jednou týdně po 45 minutách.         

2. JEDNA RADOST v Irsku I. část (červenec a srpen 2021 )

První účastníci vzdělávacích kurzů vyrazili do Irského Dublinu. Průběžně se zde vystřídali 2 učitelé anglického jazyka na dvoutýdenních metodických kurzech – Výuka anglického jazyka na vyšších stupních ZŠ s akcentem pro zvýšení kompetencí pro 21. století. A metoda CLIL na 1. stupni ZŠ. A 2 pedagogičtí pracovníci absolvovali 2týdennní jazykový kurz pro pedagogy ve škole.

Své zážitky s námi sdíleli sami účastníci. Jazykový pobyt v Dublinu od Lucie Kubínové zde. Postřehy Vladimíra Privulovič z metodického kurzu v Dublinu zde.  Jazykové kurzy očima Pavly Krausové a Pavly Brožové zde.

3. Stínování ve slovenských Michalovicích (květen 2022)

V předposledním květnovém týdnu se vydali zástupci naší školy na návštěvu do spřátelené ZŠ Okružní v Michalovcích na Slovensku. Naším hlavním cílem bylo sdílet a získat nové zkušenosti v oblasti jazykové a ICT oblasti, využití metody CLIL a mezinárodní spolupráce v hodinách a zacházení s mobilními technologiemi ve výuce. Vedle předem daných hodin se naši účastníci podívali i do hodin dle vlastních preferencí či aprobací jako např. druhý cizí jazyk, matematika a přírodní vědy. Nedílnou a přínosnou částí bylo sdílení zkušeností a možnost popovídání si jak se slovenskými kolegy, tak vedením školy.                            Vedení školy si pro účastníky připravila půldenní výlet do krás tamější přírody. 

Za naší školu se stínování zúčastnily: Mgr. Tereza Wohlgemuthová, zástupce ředitele a učitelka Aj na 1. stupni, Bc. Lucie Kubínová, učitelka cizích jazyků, Bc. Kateřina Černá učitelka STEM předmětů, Kamila Čáslavská učitelka STEM předmětů a projektová průvodkyně DE-OV a HIST. MED. projektů. PhDr. Pavla Brožová projektová průvodkyně HIST-MED. projektů a garant modulární výuky. 

Prezentace o stínování, která sloužila  jako podklad pro sdílení s našimi kolegy, k dispozici ZDE

4. Dublin podruhé (říjen 2022)

V průběhu projektu došlo ke změně našich vzdělávacích priorit a díky schválené změně se nám podařilo místo 1 dvoutýdenní jazykové mobility zajistit 2 jednotýdenní mobility pro učitele ICT. Proto se naši dva učitelé účastnili metodického kurzu “Jak efektivně používat ICT ve výuce” opět v Irském Dublinu. 

Obě účastnice Kamila Čáslavská i Kateřina Černá si účast na kurzu pochvalovali a vrátili se zpět s nejenom s krásnými zážitky, ale především s množstvím nových aktivit, aplikací a praktických rad jak je využívat ve výuce. Vše sdíleli se svými kolegy a nakonec i s rodiči v rámci rodičovské čajovny.  

5. Workshop “Učíme Jinak” (listopad 2022)

První listopadové pondělí bylo ve znamení programu Erasmus plus, v rámci plánované rodičovské čajovny došlo k interaktivnímu Workshopu “Učíme jinak”, který byl určen rodičům a přátelům školy, a kde jsme sdíleli naše zkušenosti z 28 měsíčního projektu. 

Došlo k představení samotného projektu, našich projektových cílů a jednotlivých aktivit. Slovo dostali účastníci zahraničních výjezdů, kteří povídali o svých vzdělávacích aktivitách v zahraničí. V druhé části došlo k představení a vyzkoušení si některých aktivit a aplikací, které si účastníci odnesli ze svého vzdělávání. Velký pozitivní ohlas měly nápadité aplikace, které lze využít ve výuce téměř každého předmětu, pro svoji jednoduchost a zajímavost jsou taktéž velmi pozitivně vnímány i ze strany žáků. 

Prezentace z workshopu ZDE

Program Erasmus + 

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších.