ETICKÁ VÝCHOVA JEDNA RADOST

Celoškolní projekt Život jedna radost byl součástí komplexního projektu realizovaného v rámci průřezového tématu Etická výchova (EtV) s názvem Etická výchova Jedna radost*.

Školní projekt byl realizován napříč ročníky a předměty v období od září do prosince 2016, každý měsíc řešilo určité téma, které bylo doplněno o doprovodné aktivity a očekávané výstupy.

Vedle projektové činnosti došlo v rámci projektu k proškolení pedagogického sboru v základních principech EtV, škola pořídila podpůrnou odbornou literaturu a také metodické příručky, učebnice a pracovní sešity pro učitele a žáky. Vyhrazena byla také finanční částka na tvorbu pomůcek.

Průběh projektu jsme zaznamenávali prostřednictvím blogu, který je stále přístupný na odkazu ZDE

* Projekt byl realizován v rámci rozvojového programu MŠMT s názvem „Podpora implementace etické výchovy do vzdělávání v základních školách a nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2016″, č.j. MSMT-24367/2015-1.