logo OPZ
Školní klub a příměstské tábory JEDNA RADOST pro rodiče z Podlipanska
(CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009555)
Školní klub a příměstské tábory JEDNA RADOST pro rodiče z Mezilesí a blízkého okolí
(CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010124)

Škola JEDNA RADOST získala finanční podporu v oblasti zaměřeném na pomoc rodičům žáků z 1. stupně a to prostřednictvím zajištěním volnočasových aktivit v odpoledních hodinách a o prázdninách. V rámci dvouletého období byly na naší škole:

a) vedeny dětské kluby, které bude navazovat na služby školní družiny a k dispozici bude rodičům a jejich dětem do 18,00 v týdnu od pondělí do pátku;

b) v průběhu letních prázdnin pro žáky z 1. a 2. stupně pořádány jednotýdenní příměstské tábory

Aktivity byly přednostně nabízeny rodičům z oblasti Podlipanska a Mezilesí, ale zapojit se mohli i rodiny, které nespadají do těchto oblastí. Důležitou podmínkou byla vazba rodičů na trh práce (jsou zaměstnaní, OSVČ, na RD či evidováni na ÚP a aktivně hledající práci), která se dokládala pomocí potvrzení.