Rámcové rozložení základní hodinové dotace 

Vzdělávací oblast1. ročník2. ročník3. ročník4. ročníktýdenníchCELKEM
Jazyková komunikace – český jazyk21126192
Jazyková komunikace – anglický jazyk433313416
Jazyková komunikace – další cizí jazyk22228256
Společenskovědní vzdělávání22228256
Přírodovědné vzdělávání333 9288
Matematické vzdělávání223310320
Estetické vzdělávání223310256
Vzdělávání pro zdraví22228256
Informační a komunikační technologie32  5160
Ekonomické vzdělávání21  396
Pedagogicko-psychologické vzdělávání 24612384
Odborné vzdělávání – sportovní/umělecké zaměření22239288
Disponibilní hodiny687627864
CELKEM323232321284096

 

Rozložení disponibilních hodin

Modul1. ročník2. ročník3. ročník4. ročníktýdenníchCELKEM
Čtení technických textů  11 264
Čtení sportovních/uměleckých textů111  264
Praktické činnosti v základní/střední škole211226192
Odborný sportovní/umělecký projekt322228256
Individuální sportovní/umělecké praktické činnosti422228256
Volitelné/nepovinné moduly do max. rozsahu 140 týd. h.vol./nep.vol./nep. (1)vol./nep.vol./nep. min. 32
CELKEM6876min. 27min. 864

 

1 Výběr podle zaměření

2 Prakticky orientované moduly, nikoli souvislá praxe

3 Výběr podle zaměření

4 Výběr podle zaměření