Seznam přijatých dětí do 1. ročníku 2021/2022

Sdílet příspěvek:

Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků,

s potěšením Vám oznamujeme, že do 1. ročníku ve školním roce 2021/2022 byly přijaty děti, které jsou uvedeny pod pořadovými čísly v následujícím dokumentu:

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022