Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Na základě § 59, § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v souladu s vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, a zákonem č. 500/2004 Sb. – správní řád, vše ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitel školy druhé kolo přijímacího řízení pro přijímání do prvních ročníků denního studia na ZŠ a SŠ JEDNA RADOST Pňov-Předhradí s místem poskytování vzdělávání sídlem v Poděbradech pro školní rok 2022/2023 v oboru vzdělání 78-42-M/03 Pedagogické lyceum.

Podání přihlášky do 31. května 2022.

Součástí přijímacího řízení bude pohovor s důrazem na zájem o obor.

Předpokládaný počet přijatých uchazečů: 4

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *