Vyjadřujeme solidaritu se stávkou pracovníků ve školství

Sdílet příspěvek:

Naše škola se jako soukromý subjekt cele do stávky nezapojuje. Učinilo tak několik našich kolegyň a kolegů. Nicméně většina z nás podporuje splnění požadavků, kvůli kterým je stávka organizována – dostatek prostředků na nepedagogické pracovníky, zachování menšího počtu žáků na jednoho pedagoga, možnost realizovat tandemovou výuku a další prvky podporující inovativní přístup ve vzdělávání.