Naše škola se jako soukromý subjekt cele do stávky nezapojuje. Učinilo tak několik našich kolegyň a kolegů. Nicméně většina z nás podporuje splnění požadavků, kvůli kterým je stávka organizována – dostatek prostředků na nepedagogické pracovníky, zachování menšího počtu žáků na jednoho pedagoga, možnost realizovat tandemovou výuku a další prvky podporující inovativní přístup ve vzdělávání.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *