Zajištění výuky od 3. 5. 2021:

ROZVRH HODIN pro 1. i 2. stupeň platný od 3. 5. 2021

 • Škola bude od 3. 5. 2021 otevřena všem ročníkům 1. stupně ZŠ a rotačně žákům 2. stupně.
 • Žáci 1. stupně budou přicházet do školy v určeném čase 8:15-8:45, kde si je před vchodem vyzvedne třídní učitel.
 • Žáci 2. stupně v čase 8:45-9:00, kde si je před vchodem vyzvedne třídní učitel.
 • Během příchodu dojde k organizaci všech potřebných opatření, umožňujících přítomnost dětí ve škole.
 • Výuka bude probíhat podle aktuálního rozvrhu hodin po jednotlivých ročnících převážně s třídními učiteli viz ROZVRH.
 • Do školy nemůžeme umožnit vstup žákům, vykazujícím příznaky infekce dýchacích cest, během příchodu bude dětem preventivně změřena teplota bezdotykovým teploměrem. Při vstupu do třídy musí mít žák negativní test na Covid. Pravidelné testování bude probíhat v pondělí a ve čtvrtek ráno. V případě negativního výsledku testu a teploty do 37 stupňů Celsia odchází žáci do své učebny. V případě pozitivního výsledku testu nebo zvýšené teploty je kontaktován zákonný zástupce, aby si dítě vyzvedl. Dítě čeká na příchod zákonného zástupce v karanténní místnosti.
 • Testování se netýká dětí, které prodělaly nákazu COVID – 19 a od pozitivního PCR testu neuplynulo více než 90 dnů.
 • Přestávky budou trávit děti ve třídách, případně venku, kdy bude třídním učitelem zajištěn, aby se nepotkávali žáci z jiných tříd.
 • Bude potřeba si pravidelně dezinfikovat ruce. Dezinfekce bude k dispozici u vchodu, ve všech třídách a WC a v jídelně.
 • Po ukončení výuky děti odcházejí domů nebo do družiny dle potřeby.
 • Odpolední výuka 6. a 7. ročníku je posunuta o 15 minut z důvodu zajištění obědů.
 • Na základě potřebné organizace hygienických opatření nemůžeme zprostředkovat ranní družinu.
 • Odpolední družina bude zpřístupněna žákům 1., 2. a 3. ročníku do 16:30.
 • Žákům 4. a 5. ročníku umožníme prodloužený pobyt ve třídě do 14:30 denně.
 • Během pobytu ve školní budově i při venkovních aktivitách organizovaných školu (přestávky, družina apod.) musí být po celou dobu chráněné dýchací cesty u dospělých respirátorem u žáků chirurgickou rouškou nebo nanorouškou. Žáci budou mít minimálně jednu náhradní roušku s sebou.

Odchod na obědy:

 • 1. a 2. ročník – 12:15
 • 3. ročník – 12:30
 • 4. a 5. ročník – 12:45
 • 6. a 7. ročník – 13:00

Odkaz na informační web MŠMT k testování: https://testovani.edu.cz/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *