Informace k provozu školy od 17. 5. 2021

 • Výuka bude probíhat pro všechny ročníky bez rotací.
 • Nedochází k žádnému posunutí odpolední výuky. Výuka se řídí rozvrhem ze začátku školního roku ZDE.
 • K testování bude docházet 1 x týdně, a to v pondělí, případně první den osobní přítomnosti žáka ve škole. Testování se netýká dětí, které prodělaly nákazu COVID – 19 a od pozitivního PCR testu neuplynulo více než 90 dnů – je třeba písemně doložit.
 • Do školy nemůžeme umožnit vstup žákům vykazujícím příznaky infekce dýchacích cest, během příchodu bude dětem preventivně změřena teplota bezdotykovým teploměrem. Při vstupu do třídy musí mít žák negativní test na Covid. V případě negativního výsledku testu a teploty do 37 stupňů Celsia odchází žáci do své učebny. V případě pozitivního výsledku testu nebo zvýšené teploty je kontaktován zákonný zástupce, aby si dítě vyzvedl. Dítě čeká na příchod zákonného zástupce v karanténní místnosti.
 • Prosíme o respektování pokračujícího opatření, které se týká omezení vstupu dospělých do prostor školy.
 • Během pobytu ve školní budově musí být po celou dobu chráněné dýchací cesty u dospělých respirátorem, u žáků chirurgickou rouškou nebo nanorouškou. Žáci budou mít minimálně jednu náhradní roušku s sebou. Není povinné nosit ochranu nosu a úst ve venkovních prostorech při zachování odstupu 2 metru od jiných osob, nejde-i o členy domácnosti. Při vycházce nebo pobytu na školním hřišti nemusí mít ochranu nosu a úst, pokud dodrží odstup 2 metry.
 • Tělesná výchova bude probíhat venku – prosíme, aby děti měly vhodné oblečení a obuv.
 • Přestávky budou trávit děti ve třídách, případně venku, kdy bude třídním učitelem zajištěno, aby se nepotkávali žáci z jiných tříd.
 • Bude potřeba si pravidelně dezinfikovat ruce. Dezinfekce bude k dispozici u vchodu, ve všech třídách a WC a v jídelně.
 • Po ukončení výuky děti odcházejí domů nebo do družiny dle potřeby – nezdržují se ve vestibulu ani na chodbě školy.
 • Dochází ke zrušení omezení ve školní družině. Provoz je v běžném režimu, ruší se povinnost homogenních oddělení a skupin.
  • Ranní družina – od 8:00
  • Odpolední prodloužená družina bude do 17:00.
  • Klub zatím z epidemiologického hlediska nebude otevřen.

Odchod na obědy:

 • 1.-3. ročník – 12:15
 • 6.-9. ročník – 12:30
 • 4.-5. ročník – 12:50

Obědy jsou automaticky zajištěny všem žákům, kteří jsou přihlášeni ke stravování, odhlášení obědu na info@skola1radost.cz.

Více info ZDE

Sdílet příspěvek: