Dětský klub JEDNA RADOST

Aktuálně: Dětský klub bude otevřen v plném provozu od 2. 9. 2021. Vaše děti mohou využít ranní i odpolední pobyt.

Vedení a program DĚTSKÉHO KLUBU:

Je zajištěno pracovníky školy. Program klubu tvoří různorodé aktivity vhodné pro všestranný rozvoj dětí s ohledem na jejich naladění a aktuální počasí. Součástí jsou pravidelné pobyty venku. Příměstské tábory jsou vedené zkušenými lektory, externími pracovníky školy. Příměstské tábory jsou tematicky laděné. Služby klubu i tábory jsou přednostně nabízené rodičům našich žáků, ale zapojit se mohou i rodiče z blízkého okolí, kteří splní podmínky účasti (přihlásí dítě z 1. stupně a doloží vazbu na trh práce).

Podmínky účasti v projektu a využití služeb:

Zajištění a doložení povinné dokumentace:
1) Přihlášku do klubu/tábora (na každý školní rok) 2) Smlouvu do klubu/tábor ve 2 vyhotovení (na každý školní rok) 3) Monitorovací list, který dokládá jen 1 z rodičů (1 list 1 rodič po celou dobu projektu) 4) Potvrzení o vazbě na trh práce v ČR – rodiče vybírají z několika potvrzení podle toho, zdali jsou nezaměstnaní, b) OSVČ, c) studující či účastník rekvalifikačního kurzu, d) vedeni na ÚP (aktivně hledající práci). Na každý školní rok.

Průvodci:

  • Radka Veselá, vychovatelka ve školní družině a v dětském klubu,
  • Libuše Rozlivková, průvodce v dětském klubu.

Kontakt:

mobilní spojení do Dětského klubu: 606 596 716
kontaktní osoba:
Mgr. Tereza Wohlgemuthová, mobil: +420 736 620 125 email: tereza.wohlgemuthova@skola1radost.cz