Dětský klub JEDNA RADOST

Aktuálně: Od pondělí 24. 5. 2021 je plně obnoven chod Dětského klubu. Těšíme se na Vás!

Příměstské tábory JEDNA RADOST 2021

Základní informace o DĚTSKÉM KLUBU:

Dětský klub je určen rodičům dětí z 1. stupně (1. – 5. třída), kteří se snaží sladit pracovní život s životem rodinným, mohou tak v průběhu roku využít služeb klubu či příměstských táborů:

a) dětský klub – ranní pobyt (pondělí až pátek, 7,00 – 8,00),

b) dětský klub – odpolední pobyt (pondělí až pátek, 14,30 – 18,00),

c) příměstské tábory v době jarních a letních prázdnin (vždy od pondělí do pátku, obvyklý čas 8,00 – 16,00, bez možnosti přespání).

Projekt potrvá 28 měsíců resp. 2,5 roku a zapojení je pro rodiče ZDARMA. V případě příměstských táborů se platí tzv. táborový poplatek.

Projekt Dětský klub a příměstské tábory pro žáky 1. stupně při ZŠ Jedna radost (CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016393) je realizován prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost v rámci MPSV.

Vedení  a program DĚTSKÉHO KLUBU:

Je zajištěno pracovníky školy. Program klubu tvoří různorodé aktivity vhodné pro všestranný rozvoj dětí s ohledem na jejich naladění a aktuální počasí. Součástí jsou pravidelné pobyty venku. Příměstské tábory jsou vedené zkušenými lektory, externími pracovníky školy. Příměstské tábory jsou tematicky laděné.

Služby klubu i tábory jsou přednostně nabízené rodičům našich žáků, ale zapojit se mohou i rodiče z blízkého okolí, kteří splní podmínky účasti (přihlásí dítě z 1. stupně a doloží vazbu na trh práce).

Podmínky účasti v projektu a využití služeb:

Zajištění a doložení povinné dokumentace:

1) Přihlášku do klubu/tábora (na každý školní rok)

2) Smlouvu do klubu/tábor ve 2 vyhotovení (na každý školní rok)

3) Monitorovací list, který dokládá jen 1 z rodičů (1 list 1 rodič po celou dobu projektu)

4) Potvrzení o vazbě na trh práce v ČR – rodiče vybírají z několika potvrzení podle toho, zdali jsou nezaměstnaní, b) OSVČ, c) studující či účastník rekvalifikačního kurzu, d) vedeni na ÚP (aktivně hledající práci). Na každý školní rok.

Průvodci:

  • Iveta Horáková, asistent pedagoga, vychovatel v družině a v dětském klubu,
  • Kristýna Polická, vychovatel v dětském klubu,
  • Aniela Chudzik, vychovatel v ranním dětském klubu a záskok v odpoledním dětském klubu, asistent pedagoga, v tuto chvíli na rodičovské dovolené.

Kontakt:

mobilní spojení do Dětského klubu: 606 596 716

kontaktní osoba:

Mgr. Tereza Wohlgemuthová,

mobil: +420 736 620 125

email: tereza.wohlgemuthova@skola1radost.cz